E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 07/03/2018                                KARAR NUMARASI :  2018/29

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

          Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

            1–Yazı İşleri Müdürlüğünün, Encümen Üyeliği seçimi hakkındaki 23.02.2018 tarihli  ve  28 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesinin, (b) fıkrası, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 inci maddesi gereğince, 01.04.2018 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 encümen üyesi seçilmesi ve seçimin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince gizli oyla yapılması gerektiği belirtilerek, mühürlü oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra Başkan ve Katiplerce oyların tasnifine geçildi. Yapılan tasnif neticesinde; üyelerden Resmi İDE ve Mustafa KOLBAY’ a 7’ şer, Necati NARİN’ e 3 oy çıktığı görüldü. En çok oyu alan Resmi İDE ve Mustafa KOLBAY oy çokluğu ile encümen üyeliği görevine seçildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 07/03/2018                                KARAR NUMARASI :  2018/30

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              2– Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Uygulanan Su ve Atık Su Tarifeleri hakkındaki 23.02.2018 tarihli ve 32 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Uygulanan Su ve Atık Su Tarifeleri hakkındaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                      (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                        KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 07/03/2018                                KARAR NUMARASI :  2018/31

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                                  

              3– Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki 23.02.2018 tarihli ve 1 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, İşletme Müdür Vekili Aydın ÖZKÖK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazının Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                      (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                        KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 07/03/2018                               KARAR NUMARASI :  2018/32

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              4– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, Moloz ve Hafriyat Döküm Bedeli hakkındaki 07.03.2018 tarihli ve 43 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           İlgi yazı, Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Moloz ve Hafriyat Döküm Bedeli ile ilgili yazının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

          Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2018 Dönemi, Mart ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 13 Mart 2018 Salı günü saat:16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

           Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.20’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 13/03/2018                                KARAR NUMARASI :  2018/33

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,    Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

           Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

           1–Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün,  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Uygulanan Su ve Atık Su Tarifeleri hakkındaki 23.02.2018 tarihli ve 32 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarihli ve 2018/30 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Uygulanan Su ve Atık Su Tarifelerini içeren yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 12.03.2018 tarihli ve 42 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 12.03.2018 tarihli ve 2018/ 11 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Mecliste yapılan görüşmeler neticesinde; 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86 ıncı maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen Ek Madde 2 maddesine göre Belediyemizin 2018 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına uygulanan su ve atık su ücret tarifelerinin, Plan ve Bütçe komisyonundan geçiş şekliyle aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

 

2018 YILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE YURT MÜDÜRLÜKLERİNE AİT MEKANİK SAYAÇ ABONELERİNİN TARİFELERİ

TARİFE ADI

SU BEDELİ

ATIK SU

KDV

ÇTV

TOPLAM

Resmi Kurum ve Yurt Müdürlükleri

6,15 TL

0,68 TL

0,54 TL

****

7,37 TL

2018 YILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE YURT MÜDÜRLÜKLERİNE AİT (DİJİTAL SU SAYACI) ÖN ÖDEMELİ ABONELERİNİN TARİFELERİ

TARİFE ADI

SU BEDELİ

ATIK SU

KDV

ÇTV

TOPLAM

Resmi Kurum ve Yurt Müdürlükleri

4,13 TL

0,68 TL

0,38 TL

****

5,19 TL        Oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                  (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN        Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 13/03/2018                         KARAR NUMARASI :  2018/34

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                                

              2–Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki 23.02.2018 tarihli ve 1 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarihli ve 2018/31 sayılı kararı ile Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 09.03.2018 tarihli ve 3 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 09.03.2018 tarihli ve 2018/ 1 sayılı Çeşitli İşler Komisyonu Raporu ve ekinde yer alan yönetmelik taslağı İşletme Müdür Vekili Aydın ÖZKÖK tarafından okundu.           

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ “ İşletme müdürlüğünün görevleri bölümündeki 1 inci maddenin İşletme müdürlüğünün görev alanı şeklinde başlamasının ve yapılan aylık stok kontrollerinin işletme müdürünün görevleri arasında da  olmasının daha uygun olacağını” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince hazırlanan, “Seben Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin, Meclis Başkanı tarafından önerilen değişikliklerle birlikte değiştirilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.           

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 13/03/2018                               KARAR NUMARASI :  2018/35

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                                              

           3–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, Moloz ve Hafriyat Döküm Bedeli hakkındaki 07.03.2018 tarihli ve 43 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Moloz ve Hafriyat Döküm Bedelini içeren yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 12.03.2018 tarihli ve 42 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 12.03.2018 tarihli ve 2018/ 12 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.            

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılında Belediyemiz hafriyat ve moloz döküm alanına dökülecek inşaat atıklarının kamyon bazındaki ücret tarifesinin, Plan ve Bütçe komisyonundan geçiş şekliyle aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

 

2018 YILINDA BELEDİYEMİZ HAFRİYAT VE MOLOZ DÖKÜM ALANINA DÖKÜLECEK İNŞAAT ATIKLARININ KAMYON BAZINDA FİYATI

1 Kamyon Hafriyat ve Moloz Döküm Bedeli

KDV Dahil

12,00 TL

 

        Oybirliği ile kabul edildi.

 

        Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat:16.35’de toplantıya son verildi.                      

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                      (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                        KATİP

 

 

 

 

 

 

Haber tarihi: 21 / 03 / 2018
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 22
Bugün: 241
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss