E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/1

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

            1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 111 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Fatih KAVAK söz aldı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 kişiden oluşturulmasını, komisyonun, 2018 dönemini kapsayacak şekilde, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre, AK Parti’ den Hüsniye BAYRAM, Mustafa BELEN, Resmi İDE ve MHP’ den Hayrettin GÜLENÇ’ den oluşturulmasını teklif etti.  Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda, teklif oybirliği ile kabul edildi.          

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/2

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

              Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              2–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis İmar Komisyonu kurulması hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 112 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Fatih KAVAK söz aldı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince, Belediye İmar Komisyonunun 4 kişiden oluşturulmasını, komisyonun, 2018 dönemini kapsayacak şekilde, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre, AK Parti’den Fatih KAVAK, Selami BAYHAN, Mustafa KOLBAY, MHP’den Necati NARİN’ den oluşturulmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/3

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                     

              3–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 113 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, Belediye Denetim Komisyonunun 4 kişiden oluşturulması teklif edildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.5393 sayılı Belediye Kanununun 25 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü gereğince, seçimin gizli oyla, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre yapılması gerektiğinden, mühürlü oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra başkan ve kâtiplerce oyların tasnifine geçildi. Yapılan tasnif neticesinde;

 

            AK Parti’den Selami BAYHAN ve Mustafa KOLBAY’ a 7’ şer oy, Mustafa BELEN’e 6 oy, Resmi İDE’ye 1 oy, MHP’den Şenol BURKUCU’ ya 4  oy verildiği görüldü. AK Parti’ den Selami BAYHAN, Mustafa KOLBAY ve Mustafa BELEN,  MHP’den Şenol BURKUCU oyçokluğu ile 2018 dönemini kapsayacak şekilde denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/4

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                           

              4–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Çeşitli İşler Komisyonu kurulması ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 114 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Fatih KAVAK söz aldı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun  24 üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince, Çeşitli İşler Komisyonunun 4 kişiden oluşturulmasını, komisyonun, 2018 dönemini kapsayacak şekilde, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre, AK Parti’den Fatih KAVAK , Hüsniye BAYRAM, Resmi İDE ve MHP’ den Hayrettin GÜLENÇ’ den oluşturulmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/5

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

             5–Gündemin bu  maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Tatil Kararı  hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 115 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. İlgi yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin, 2018 döneminde yapacağı toplantılar için bir ay tatil kararı alıp almayacağı hususunda, karar alması gerektiği belirtildiğinden,  Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin 2018 döneminde yapacağı aylık toplantılar için bir ay tatil kararı alınmamasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/6

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                    

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

              Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

              6–Gündemin bu  maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin tespiti  hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 116 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/7

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

              Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

              7–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonunda Görev Alacak Kamu Kuruluşları Personeli ve Uzman Kişilere Ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 117 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Denetim Komisyonunda Görev Alacak Kamu Kuruluşları Personeli ve Uzman Kişilere Ödenecek Huzur Hakkı Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/8

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                           

              8–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2018 yılında Belediyede 24 saat Süreklilik Arz Eden Görevlerde Çalışan Zabıta ve İtfaiye Personeline Verilecek Maktu Fazla Çalışma ücretinin tespitini hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 118 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, 2018 yılında, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden görevlerde çalışan zabıta ve itfaiye personeline maktu olarak verilecek fazla çalışma ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                     KARAR NUMARASI :  2018/9

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              9– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen Çalışma Ücretinin tespiti ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 119 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen Çalışma Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                         

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/10

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              10– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker  Çalışma Ücretinin tespiti ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 120 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Çalışma Ücreti tespitinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/11

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              11– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Çalışma Ücretinin tespiti ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 121 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Çalışma Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                         

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/12

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              12– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Çalışma Ücretinin tespiti ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 122 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Çalışma Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                         

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/13

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                           

              13– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekimin Çalışma Ücretinin tespiti ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 123 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekimin Çalışma Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/14

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                           

              14– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Çalışma Ücretinin tespiti ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 124 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Çalışma Ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/15

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                           

              15– Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Katı Atık Toplama Ücretleri ile ilgili 03.01.2018 tarihli ve 6 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Katı Atık Toplama Ücretleri hakkındaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

           Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz meclisinin 2018 Dönemi, Ocak ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 09 Ocak 2018 Salı günü saat:17.00’de Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesinde yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.35’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/16

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:17.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesinde toplandı. Yoklama yapıldı.

 

 

           Gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

           1–Gündemin bu maddesi, Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı ücretinin tespiti hakkındaki  29.12.2017 tarihli ve 116 sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı ücretini içeren  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi gereğince, 2018 döneminde Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek huzur hakkı ücretinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda günlük brüt 87,18 (seksenyediTL onsekizKr) TL. olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/17

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

         Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

           2–Gündemin bu maddesi, Denetim Komisyonunda Görev Alacak Kamu Kuruluşları Personeli ve Uzman Kişilere Ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 117 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Denetim Komisyonunda Görev Alacak Kamu Kuruluşları Personeli ve Uzman Kişilere Ödenecek Huzur Hakkı ücretini içeren  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince, 2018 yılında denetim komisyonunda görev alacak kamu kuruluşları personelinin komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 75,00TL (yetmişbeş) TL, uzman kişilere yapılacak komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 145,00TL (yüzkırkbeş) TL,  olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/18

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

         Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

           3–Gündemin bu maddesi, 2018 Yılında Belediyede 24  saat süreklilik arz  eden görevlerde çalışacak zabıta ve  itfaiye personeline verilecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki  29.12.2017 tarihli ve 118 sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/8 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Yılında Belediyede 24  saat süreklilik arz  eden görevlerde çalışacak zabıta ve  itfaiye personeline verilecek maktu fazla çalışma  ücretini içeren  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 2018 yılında görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden görevlerde çalışan zabıta ve itfaiye personeline maktu olarak verilecek fazla çalışma ücretinin 2018 yılındaki memur maaş artışları da dikkate alınarak,  aylık brüt 200,00TL (ikiyüz) TL,  olarak tespit edilmesi, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince ödemenin yapılması, diğer hallerde ise kesilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/19

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            4–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen Personelin Çalışma Ücretinin tespiti hakkındaki  29.12.2017 tarihli ve 119  sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/9 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2018 yılında, Belediyemizde Eğitmen Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde çalışan Eğitmenin, Maliye Bakanlığının 2018 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 2.000,00 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-7 (dahil) yıllar arası) 876,54 TL ek ödeme dahil Eğitmen çalışma ücretinin toplam 2.876,54TL (ikibinsekizyüzyetmişaltıTL. ellidört Kr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/20

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            5–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Personelin Çalışma Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 120  sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Personelin Çalışma Ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 5 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2018 yılında, Belediyemizde Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde çalışan Teknikerin, Maliye Bakanlığının 2018 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 2.500,00 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-7 (dahil) yıllar arası) 876,54 TL ek ödeme dahil Tekniker çalışma ücretinin toplam 3.376,54TL (üçbinüçyüzyetmişaltıTL. ellidört Kr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/21

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            6–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Personelin Çalışma Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 121 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/11 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Personelin Çalışma Ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2018 yılında, Belediyemizde Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde 2018 yılı için çalıştırılması düşünülen Mühendisin, Maliye Bakanlığının 2018 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 3.107,63 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-11 (dahil) yıllar arası) 1.340,59 TL ek ödeme dahil Mühendis çalışma ücretinin toplam 4.448,22TL (dörtbindörtyüzkırksekizTL.yirmiikiKr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/22

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            7–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Personelin Çalışma Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 122  sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Personelin Çalışma Ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 7 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2018 yılında, Belediyemizde Mimar kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde 2018 yılı için çalıştırılması düşünülen Mimarın, Maliye Bakanlığının 2018 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 3.107,63 TL TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-11 (dahil) yıllar arası) 1.340,59 TL ek ödeme dahil Mimar çalışma ücretinin toplam 4.448,22TL (dörtbindörtyüzkırksekizTL.yirmiikiKr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/23

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.             

            8–Gündemin bu maddesi, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim Personelin Çalışma Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 123  sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim Personelin Çalışma Ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

            İlgi yazıda, Belediyemizde Veteriner Hekim kadrosu bulunmadığı, işlerin azlığı nedeniyle, 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da Belediye Veteriner Hekimliği görevini yürütmek üzere çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekime ödenecek net ücretin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, Belediyemizde kısmi zamanlı olarak “onikinci” kez Sözleşmeli Veteriner Hekim istihdam edileceği, yapılacak sözleşme süresi 2018 takvim yılını aşmamak üzere, Belediyemizde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile çalıştırılacak veteriner hekimine ödenecek aylık ücretin net 700,00 (yediyüz) TL. olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.        

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/24

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            9–Gündemin bu maddesi, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Personelin Çalışma Ücretinin tespiti hakkındaki 29.12.2017 tarihli ve 124 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

           İlgi yazıda, Belediyemizde, AH sınıfından, 9 uncu derece, 1 adet Avukat kadrosunun bulunduğu, işlerin azlığı nedeniyle, 2018 yılında Belediye Avukatlığı görevini yürütmek üzere çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukata ödenecek net ücretin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.                                       

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, Belediyemizde kısmi zamanlı olarak “üçüncü” kez sözleşmeli Avukat istihdam edileceğini, yapılacak sözleşme süresi 2018 takvim yılını aşmamak üzere Belediyemizde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile çalıştırılacak Avukata ödenecek aylık ücretin net  1.100,00 (binyüz) TL. olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 09/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/25

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            10–Gündemin bu maddesi, Katı Atık Toplama Ücretleri Hakkındaki 03.01.2018 tarihli ve 6 sayılı yazıların görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Katı Atık Toplama Ücretleri hakkındaki  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 09.01.2018 tarihli ve 9 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 09.01.2018 tarihli ve 2018/ 10 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

           İlgi yazıda, Belediyemiz ön ödemeli su sayacı ve mekanik sayaç kullanan abonelerin her ay sonuna tahakkuk ettirilen Katı Atık Toplama Ücretlerinin, abonelerimizin gecikme faizine maruz kalmamaları için Mayıs ve Kasım aylarında 2 (iki) eşit taksitte ödemeleri gerektiği belirtilmektedir.                                       

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin (g) fıkrası ,09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 01.05.2003 tarih 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesine göre ,27.10.2010 tarih 27742 sayılı resmi gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz ön ödemeli su sayacı ve mekanik sayaç kullanan abonelerin her ay sonuna tahakkuk ettirilen katı atık toplama ücretlerinin, abonelerimizin gecikme faizine maruz kalmamaları için Mayıs ve Kasım aylarında 2 (iki) eşit taksitte ödemeleri teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 17.30’ da toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 19/01/2018                                                    KARAR NUMARASI :  2018/26

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE, Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:12.00’ de, gündeminde bulunan hususu görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.            

           Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

           1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Şirket Kurulması hakkındaki 16.01.2018 tarihli ve 13 sayılı gerekçe raporu yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;                          

           696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 50.000,00 TL. sermayeli Doğanın Cenneti Seben Personel Limited Şirketine belediyenin  %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 19.01.2018 tarihli birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir. 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 12.15’ de toplantıya son verildi.                          

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

Haber tarihi: 17 / 01 / 2018
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 21
Bugün: 242
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss