E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 06/12/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/74

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE, Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

 

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

           1–Gündemin bu maddesi, Seben Kaymakamlığı Mahalli İdareler Bürosunun Sayıştay 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu hakkındaki 16.11.2017 tarihli  ve  1633 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;          

           Bu husustaki ilgi yazı, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ “ 5393 sayılı Belediye Kanunun 55 inci maddesine göre,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerince yapılan iç ve dış denetimlere ilişkin sonuçlar Belediye Meclisin bilgisine sunulur ve bu okunan rapor ise 2016 yılında Sayıştay tarafından tespit edilen Türkiye’deki tüm belediyelerle ilgili hususların iyileştirilmesi, hatalı ve eksik uygulamaların giderilmesi konusunda genel bir değerlendirme raporudur.” dedi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı.           

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                        (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                        KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 06/12/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/75

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

 

          2– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Geçici İşçi Vizesi yapılması hakkındaki 27.11.2017 tarihli ve 99  sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki  Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen ilgili yazı ve ekleri, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

            İlgi yazıda, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmelik’ in Geçici işçiler başlığı altındaki 24 üncü maddesi gereğince, 2018 yılında kullanılacak geçici işçi pozisyonlarının adam/ay sayısına göre yıllık Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği  belirtilmektedir .

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarihli ve 2016/67 sayılı kararı ile, 2017 yılında Belediyemizde çalıştırılmak üzere 120 adam/ay üzerinden geçici işçi pozisyonu belirlendiğini, mezkûr yönetmeliğin 24 üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılında Belediyemizde çalıştırılmak üzere, 120 adam/ay üzerinden geçici işçi pozisyonunun belirlenmesi teklif edildi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle)  yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 06/12/2017                             KARAR NUMARASI :  2017/76

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

           3–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediyemizde, 657 sayılı DMK’ ya göre çalışan personele, Sosyal Denge Tazminatı verilip verilmemesi hakkındaki 27.11.2017 tarihli ve 100 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

            İlgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. İlgi yazıda, Belediyemizde, 657 sayılı DMK’ ya tabi olarak çalışan personele, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 32 nci maddesi gereğince, Sosyal Denge Tazminatı verilip verilmeyeceği, verilmesi halinde ise hangi tarihten itibaren verileceği, yetkili sendika ile şartları belirlemek ve Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında, Belediye Meclisince karar alınması gerektiği belirtilmektedir.

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, Belediyemizde, 657 sayılı DMK’ ya göre çalışan personele, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 32 nci maddesi gereğince Sosyal Denge Tazminatı verilmesine, yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak ve şartları belirlemek üzere, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ a yetki verilmesi teklif edildi. Üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                      (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                        KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 06/12/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/77

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            4– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı hakkındaki 27.11.2017 tarihli ve 101 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazının Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 06/12/2017                        KARAR NUMARASI :  2017/78

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            5– Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki 27.11.2017 tarihli ve 163 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazının Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 06/12/2017                             KARAR NUMARASI :  2017/79

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

            6–Gündemin bu maddesi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, Boş kadro değişikliği yapılması hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.12.2017 tarihli ve 103 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

            Bu husustaki, Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.12.2017 tarihli ve 103 sayılı yazıları, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesinde, Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla, muhtar taleplerini takip etmek  ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere “ Muhtar Bilgi Sistemi” oluşturulduğunu ve genelgenin 6 ıncı maddesi  ( c ) bendinde “İl ve İlçe Belediyelerinde, belediye meclisince Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak mevcut müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere “Muhtarlıklar Müdürlüğü” adıyla yeniden yapılandırılacak olan müdürlükçe sağlanacağını” ,02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle kadro unvanları listelerine muhtarlık işleri müdürü unvanı eklenmiş olup 2015/8 nolu Genelge ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, aşağıda ve ekteki ( II ) sayılı BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ CETVELİ’ nde  gösterildiği şekilde,  Belediyemizde mevcut 1 adet boş Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun kaldırılması ve yerine  1 adet Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilmesi teklif edildi. Meclis başkanı bu hususta söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle)  yapılan oylama sonucunda, teklif oybirliği ile kabul edildi.

( II ) SAYILI CETVEL

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ  (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

 

 

UNVAN KODU *

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

 

GEREKÇESİ

 

11170

GİH

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

757

GİH

Muhtarlık İşleri Müdürü

1

1

 Norm Kadro Yönetmeliği

 

           Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2017 Dönemi, Aralık ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 12 Aralık 2017 Salı günü saat:15.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.   

 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.25’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                       (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                             Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 12/12/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/80

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN ve Şenol BURKUCU’ nun katılımı ile saat:15.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

          Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

         1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki 27.11.2017 tarihli ve 101 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarihli ve 2017/77 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 08.12.2017 tarihli ve 393 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 08.12.2017 tarihli ve 2017/ 1 sayılı Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu Raporu ve ekinde yer alan yönetmelik taslağı Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.           

           Meclis Başkanı tarafından, Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu Raporuna göre, 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 15 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince hazırlanan, “Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin, komisyondan geçiş şekliyle, 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 18 inci maddesinin, (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi  teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                   KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 12/12/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/81

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,     Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            2–Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki 27.11.2017 tarihli ve 163 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarihli ve 2017/78 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 08.12.2017 tarihli ve 169 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 08.12.2017 tarihli ve 2017/ 2 sayılı Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu Raporu ve ekinde yer alan yönetmelik taslağı Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.           

           Meclis Başkanı tarafından, Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu Raporuna göre, 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 15 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince hazırlanan, “Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin, komisyondan geçiş şekliyle, 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 18 inci maddesinin, (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi  teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

           Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 15.45’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                  (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

Haber tarihi: 13 / 12 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: DUYURU


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 18
Bugün: 243
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss