E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 01/11/2017                          KARAR NUMARASI :  2017/67

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:17.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

           Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

           1–Gündemin bu maddesi, 2018–2019 ve 2020 Mali Yılı Bütçelerinin görüşülmesini kapsadığından;        

            Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün bu husustaki 27.10.2017 tarihli ve 147 sayılı yazıları, Mali Hizmetler Müdür V. Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

             Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin   4 üncü fıkrasında;  “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler  bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 27 nci maddesi gereğince hazırlanan,  2018–2019 ve 2020 Mali Yılı Bütçelerinin ve gündemdeki diğer hususların incelenmesi için plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

          Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2017 Dönemi, Kasım ayı olağan toplantısının,   2 nci birleşiminin, 21 Kasım 2017 Salı günü saat:15.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.   

 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 17.15’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                      KATİP

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                         KARAR NUMARASI :  2017/68

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

           Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE, Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’in katılımı ile 21 Kasım 2017 Salı günü saat:15.00’ de gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

          1–Gündemin bu maddesi, Belediyemizin 2018–2019–2020 Mali Yılı  Bütçelerinin görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki Belediye Başkanlığının 2018–2019–2020 Mali Yılı Bütçeleri ile ilgili 27.10.2017 tarihli ve 147 sayılı yazıları ayrıca Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarihli ve 2017/67 sayılı kararı ile Plan ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018–2019–2020 Mali Yılı  Bütçe ve Fiyat Tarife Cetvellerini içeren yazı ve eklerinin incelenmesi sonucu tanzim edilen 21.11.2017 tarihli ve 159 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 08.11.2017 tarihli ve 2017/15 sayılı Plan ve  Bütçe Komisyonu raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, 2018 Mali Yılı Bütçesinin şimdiden Belediyemize ve İlçemize hayırlı olmasını diledi ve bütçe komisyonu üyeleri ile parti gruplarına teşekkür etti.

          Gider bütçesi fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde kod ve gider türlerine göre ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmeler esnasında üyelerden söz alan olmadı ve gider bütçesinin kod ve gider türlerine göre görüşülmesinden sonra oylama işlemine geçildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda;

 

G İ D E R   B Ü T Ç E S İ

 

 

KOD

 

FONKSİYONEL

KODLAMA

1.DÜZEY TANIMI

 

2018 MALİ

YILI ÖDENEK

TUTARI/TL

 

2019MALİ

YILI ÖDENEK

TUTARI/TL

 

2020 MALİ

YILI ÖDENEK

TUTARI/TL

OYLAMA

SONUCU

KABUL

RED

ÇEKİMSER

 

 

 

 

 

1

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.468.116,00

1.522.845,00

1.581.854,00

10

0

0

2

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

10

0

0

3

KAMU DÜZ. ve GÜV. HİZMT.

99.374,00

103.349,00

107.478,00

10

0

0

4

EKONOMİK İŞL. ve HİZMT.

395.831,00

411.665,00

428.050,00

10

0

0

5

ÇEVRE  ve KOR. HİZMETL.

350.248,00

364.257,00

378.826,00

10

0

0

6

İSKAN VE TOPLUM REF. HİZ

2.404.324,00

2.464.694,00

2.569.069,00

10

0

0

7

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

10

0

0

8

DİNL. ve KÜLT., DİN HİZTM.

27.107,00

28.190,00

29.315,00

10

0

0

9

EĞİTİM HİZMETLERİ

0

0

0

10

0

0

10

SOS. GÜV. Ve SOS. YAP.HİZ.

5.000,00

5.200,00

5.408,00

10

0

0

                         T     O     P     L     A     M

4.750.000,00

4.900.000,00

5.100.000,00

 –

 –

 –

 

              olmak üzere, 2018–2019–2020 Mali Yılı Gider Bütçelerinin baliğ edilmesi,  

                                                                                                                                                                         1/2              

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/68

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

         Gider bütçesinin görüşülmesinden sonra, gelir bütçesinin görüşülmesine geçildi. Gelir bütçesi ekonomik sınıflandırma düzeyinde kod ve gelir türlerine göre ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmeler esnasında üyelerden söz alan olmadı ve gelir bütçesinin kod ve gelir türlerine göre görüşülmesinden sonra oylama işlemine geçildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda;

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GELİR BÜTÇESİ

 

 

 

 

GELİRİN

KODU

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 

2018  MALİ YILI BÜTÇE

TAHMİNİ/TL.

 

 

2019 MALİ YILI BÜTÇE

TAHMİNİ/TL.

 

 

2020 MALİ YILI BÜTÇE

TAHMİNİ/TL.

OYLAMA

SONUCU

KABUL

 

 

 

RED

 

 

 

ÇEKİMSER

01

VERGİ GELİRLERİ

489.891,00

501.981,00

535.694,00

10

0

0

03

VERGİ DIŞI (TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET) GELİRİ

 

698.160,00

 

722.286,00

 

747.177,00

 

10

 

0

 

0

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM

537.151,00

546.894,00

564.690,00

10

0

0

05

DİĞER GELİRLER

1.769.868,00

1.823.711,00

1.899.698,00

10

0

0

06

SERMAYE GELİRLERİ

4.930,00

5.128,00

3.750,00

10

0

0

09

RED VE İADELER (–)

0

0

0

10

0

0

T O  P  L  A  M

3.500.000,00

3.600.000,00

3.750.000,00

-

-

-

 

2018–2019–2020 YILLARI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

GELİRİN

 KODU

 

AÇIKLAMALAR

2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ/TL

2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ/TL

2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ/TL

01

İÇ BORÇLANMA

1.250.000,00

1.300.000,00

1.350.000,00

02

DIŞ BORÇLANMA

0

0

0

03

LİKİDİTE AMAÇ.TUTULAN

MEV.VE MENKUL KIYMET

 

0

 

0

 

0

 

1.250.000,00

1.300.000,00

1.350.000,00

 

            olmak üzere, 2018–2019–2020 Mali Yılı Gelir Bütçelerinin baliğ edilmesi,

 

            Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

2/2

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/69

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

            2–Gündemin bu maddesi, 2018 Mali Yılında uygulanacak ücret tarife cetvelinin düzenlenmesini kapsadığından;

            Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından bu husustaki 08.11.2017 tarihli Bütçe Komisyonu Raporu okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ  “İçme suyu bedeli başlığı altında yer alan askeri birlikler kısmının resmi daireler içinde yer almasının ve Belediye sınırları dışındaki aboneler için içme suyu ücretlerinin dijital su sayaçlarında meskenlerde 4.50 TL., Ticarethanelerde 7.00 TL. olmasının daha uygun olacağını ” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan Hayrettin GÜLENÇ  “Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesi fiyat tarife cetvelinde yer alan mevsim salata ücretinin 3,00 TL. şeklinde düzeltilmesinin daha uygun olacağını“ söyledi. Üyelerden başka söz alan olmadı. Önerilen değişikliklerle birlikte teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Mecliste yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18  inci maddesinin (f) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri hükmü uyarınca Belediyemizin  2018 Mali  Yılı içinde ifa edeceği çeşitli hizmetler için ücret tarifesinin, Mecliste kabul edilen değişikliklerle birlikte aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

İÇMESUYU BEDELİ        :

            a)  2018 Mali yılı içinde 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 2 aylık dönemler halinde tahakkuk ve tahsil edilecek içme suyu ücretinin,

 

MEKANİK

DİJİTAL

MESKENLER

1m3 KDV hariç

4,10 TL

2,75 TL

ŞEHİT-GAZİ-DUL VE YETİMLER

1m3 KDV hariç

2,05 TL

1,38 TL

OKUL VE HASTANELER

1m3  KDV hariç

9,00 TL

9,00 TL

RESMİ DAİRELER

1m3  KDV hariç

9,00 TL

9,00 TL

TİCARETHANELER

1m3  KDV hariç

9,00 TL

7,70 TL

DERNEK, VAKIF, KOOPERATİFLER

1m3  KDV hariç

9,00 TL

7,70 TL

YURT MÜDÜRLÜKLERİ

1m3  KDV hariç

4,10 TL

4,10 TL

GEÇİCİ YERLER

1m3  KDV hariç

9,00 TL

9,00 TL

TALEP HALİNDE AÇIKTAN SU SATIŞ BEDELİ

1m3  KDV hariç

9,00 TL

9,00 TL

 

 

BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA ABONELER İÇİN İÇMESUYU ÜCRETİ

 

MEKANİK

DİJİTAL

MESKENLER

1m3  KDV hariç

7,70 TL

4,50 TL

TİCARETHANELER

 1m3  KDV hariç

9,00 TL

7,00 TL

KOOPERATİFLER

 1m3  KDV hariç                      

9,00 TL

7,70 TL 

                b)  Belediyeye müracaat edilerek mesken, ticarethane ve vesair yerlere içme suyu almak için müracaat edilmesi halinde;     

 

MEKANİK

DİJİTAL

NUMARALAMA ÜCRETİ

KDV hariç

27,50 TL

27,50 TL

SU OKUMA BEDELİ(ÇEŞİTLİ GELİRLER)

KDV hariç

5,50 TL

0 TL

2018 Yılı sonuna kadar Vereseler den, Veraset İlamı getirmek şartı ile Abone Yenileme ücreti alınmayacaktır.

 

               c)  Muayene ve tamir için belediyece sayacı sökülen abonelerden sayaç söküp takma ücreti olarak , (Dijital Su Sayacına geçmek şartı ile) ücret alınmamasına.

d)  İki Tahakkuk dönemi sonunda içme suyu bedelini yatırmayan abonelerin sularının kesilmesine, abonece tekrar içme suyu bağlama isteği ile belediyeye müracaat edilmesi halinde Dijital Su Sayacına geçmek şartı ile ücret alınmamasına, mekanik su sayacında kalınması halinde KDV hariç 132,00 TL. ücret alınmasına, içme suyu tahakkukunu müteakip, süresi içinde içme suyu bedellerini yatırmayan abonelerden 6183 Sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı alınmasına,

           e)  Kaçak olarak içme suyu kullananlardan, abonelerce tekrar içme suyu bağlama isteği ile belediyeye müracaat edilmesi halinde bağlama ücreti olarak   KDV hariç   1.100,00 TL. alınmasına (Dijital Su Sayacı Bağlanacaktır.)

ATIKSU HİZMETLERİ İÇİN ÜCRETLENDİRME

           09.08.1983 Tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesine ve 01.05.2003 Tarihli ve 4856  sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkındaki kanunun 9.Maddesine göre hazırlanan Yönetmeliğin  17 Maddesinin 4.fıkrasına göre;

           M 3 başına………………………………………………………….. 0,45 TL

1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/69

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

EVSEL KATI ATIK HİZMETLERİ İÇİN ÜCRETLENDİRME

           09.08.1983 Tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesine ve 01.05.2003 Tarihli ve 4856  sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkındaki kanunun 9.Maddesine göre hazırlanan Yönetmeliğin  18 Maddesine göre;

ATIK ÜRETİCİLERİ  

 

TOPLAM

MESKENLER

Aylık KDV Hariç

8,00 TL

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE OKULLAR

Aylık KDV Hariç

40,00 TL

AİLE VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Aylık KDV Hariç

45,00 TL

RESMİ DAİRELER

Aylık KDV Hariç

33,00 TL

ASKERİ BİRLİKLER

Aylık KDV Hariç

30,00 TL

 

YURT MÜDÜRLÜKLERİ

1-100     YATAK KAPASİTELİ

Aylık KDV Hariç

50,00 TL

101-200 YATAK KAPASİTELİ

Aylık KDV Hariç

90,00 TL

 

 

 

 

TİCARETHANELER

 

 

 

KAHVEHANELER

Aylık KDV Hariç

20,00 TL

LOKANTA

Aylık KDV Hariç

20,00 TL

FIRIN

Aylık KDV Hariç

20,00 TL

DEĞİRMEN

Aylık KDV Hariç

20,00 TL

KOOPERATİF

Aylık KDV Hariç

29,00 TL

50 m2 ALTI

Aylık KDV Hariç

12,00 TL

50 m2 ÜSTÜ

Aylık KDV Hariç

20,00 TL

   - Kamu yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf, kızılay, siyasi partiler ve cami yaşatma derneklerinden katı atık ücretlerinin alınmaması,

  -Evsel Katı Atık Hizmetleri için Dijital Su Sayacına geçen abonelere her ay otomatik tahakkuk ettirilmesine.         

  -Abonesi bulunmayan Ticarethane ve meskenler için aynı tarife uygulanması, ücretlerin mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 Taksitte Tahakkuk ve Tahsil edilmesi.         

MEZBAHA KESİM VE HAYVAN NAKLİ ÜCRETİ

               CİNSİ

ADET

KESİM ÜCRETİ/TL

NAKİL ÜCRETİ/TL

TOPLAM/TL  

Büyükbaş hayvan

(KDV hariç)

1 Adet

121,00 TL

            36,00 TL

       157,00 TL

Küçükbaş hayvan

(KDV hariç)

1 Adet

18,00 TL

              6,00 TL

         24,00 TL

Harici büyükbaş

(KDV hariç)

1 Adet

165,00 TL

            60,00 TL

       225,00 TL

Harici küçükbaş

(KDV hariç)

1 Adet

24,00 TL

            18,00 TL

         42,00 TL

Kurban Bayramı

(KDV hariç)

1 Adet

242,00 TL

            33,00 TL

       275,00 TL

HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ:

a)  Çağrı ve benzeri ilanlardan

 

KDV hariç

18,00 TL

b)  İcra, mahkeme, koop. ve dernek ilanlarından kelime baş.

 

KDV hariç

0,60 TL

c)  Siyasi partilerin 1 dakika hoparlör konuşması

 

KDV hariç

24,00 TL

ç)  Siyasi maksatla yapılan ilanların 15 kelimeye kadar olanlardan

 

KDV hariç

24,00 TL

     15 Kelimeden sonra beher kelime için

 

KDV hariç

0,60 TL  

d)  Ticari maksatla yapılan ilanlardan 15 kelimeye kadar

 

 KDV hariç

18,00 TL

     15 Kelimeden sonra beher kelime için

 

KDV hariç

0,60 TL 

e)   Ölüm ve kayıp, dini-milli bayramlar, köylerin hacet bayramları ve mevlit ilanlarından ücret alınmamasına,

f)   İlanların başkanlıkça tayin edilecek saatlerde yapılmasına,ARAZÖZ SU BASMA ÜCRETİ   :   Kanalizasyon ve pis su tıkanıklıklarında ilgililerin talebi üzerine ev ve işyerlerine gidilip arozöz ile su basılması halinde  açma ücreti olarak  KDV hariç 100,00  TL ücret tespitine,                                                                           

BACA TEMİZLEME ÜCRETİ

KDV hariç

55,00 TL

 

MEZAR AÇMA, ÖLÜ GÖMME VE NAKİL ÜCRETİ

 

       Vefat sonucu, İlçemiz dâhilinde Belediyemize ait mezarlıklara defnedilecek ölüler için cenaze yıkama, morg aracı, cenaze nakil, mezar tahtası, mezar açma ve gömme gibi cenaze hizmetlerinin Belediyemizce ifa edilmesi ve herhangi bir ücret alınmaması.

 

MİSAFİRHANE YATAK ÜCRETİ

1 Kişi

KDV dahil

82,50TL

1 Kişi ve üzeri

KDV dahil

110,00TL

ücret alınmasına, 

2/6

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/69

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

 

ÖĞRENCİ KONUKEVİ ÜCRET TARİFESİ

 

Bir dairede 3 öğrenci kalması halinde kişi başı

KDV dahil

400,00TL

Bir dairede 4 öğrenci kalması halinde kişi başı

KDV dahil

300,00TL

Bir dairede 5 öğrenci kalması halinde kişi başı

KDV dahil

240,00TL

Bir dairede 6 öğrenci kalması halinde kişi başı

KDV dahil

200,00TL

Bir dairede 7 öğrenci kalması halinde kişi başı

KDV dahil

175,00TL

Bir dairede 8 öğrenci kalması halinde kişi başı

KDV dahil

150,00TL

ücret alınmasına,                                                                                                                                                                                  

KAPALI SPOR VE KÜLTÜR SALONU ÜCRETİ

 

Kına, duvak, nişan, nikâh gibi malzemesiz(masa sandalyesiz) faaliyetlere

 

KDV hariç

385,00 TL

Kına, duvak, nişan, nikâh gibi malzemeli (masa, sandalyeli) faaliyetlere

 

KDV hariç

495,00 TL

Ticari nitelikli tiyatro, konser gibi faaliyetler için

 

KDV hariç

275,00 TL

Siyasi nitelikli toplantılar için

 

KDV hariç

330,00 TL

Ses cihazı

 

KDV hariç

220,00 TL

Prof. Dr. Halil İNALCIK Solaklar Kaya evleri İktisadi İşletmede Nişan, Nikâh, Kına,

vb. organizasyonlarda,

   KDV hariç                                                                    

275,00 TL

     -Kapalı Spor ve Kültür Salonu ücret tarifesinde Kına, duvak, nişan, nikâh gibi faaliyetlerde (malzemeli- malzemesiz) şehit ve gazi ailelerine %50 indirim uygulanmasına,   

     -Konferans sportif faaliyet ve müsabakalar ile müsamerelerden ücret alınmamasına, yukarıda belirtilenler dışında kalan ünvanlı veya ünvansız diğer toplantılar için belediyece anlaşma yapılmak suretiyle ücret tespitine,

 

MASA SANDALYE KİRALAMA ÜCRETİ

10 Masa 60 sandalyeye kadar

 

 KDV hariç

110,00 TL

20 Masa 100 sandalye kadar

 

 KDV hariç

 220,00 TL

ŞEHİR STADININ SOSYAL FAALİYETLER İÇİN TAHSİSİ

        KDV hariç

440,00 TL

OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ

44,00 TL

İTFAİYE RAPORU ÜCRETİ

99,00 TL
 

KEPÇE :    1 Saatlik Çalışma ücreti

KDV hariç

220,00 TL

PALETLİ KEPÇE, GREYDER GİBİ İŞ MAK.1 SAAT. ÇAL. ÜCR.

KDV hariç

275,00 TL

                                                               KAMYON KİRALAMA   (KM BAŞINA)                                                                                                                                           

6 TEKERE KADAR

KDV Hariç                                                                                     

22,00 TL

6 TEKER VE ÜZERİ

KDV Hariç

27,50 TL

 

İTFAİYE LOJMANI KİRASI (Aylık)

     110,00 TL.

 

ASANSÖR ÜCRETİ

ASANSÖR BAŞINA

275,00 TL

 

ALTYAPI KAZI ZEMİN TAHRİP BEDELLERİ (KDV hariç)

 

KAZI GENİŞLİĞİ (cm):     KAZI UZ.(mt):     ASAFALT TUTARI (TL):     PARKE TAŞI TUT. (TL):     STABİLİZE (TL):

0–30

1

70

45

                 35

30–60

1

100

60

 40

100 cm’ye kadar

1

                 135

 70

                 55

 

Keşif Hizmet Bedeli : 100 + (ZTB*0,03) TL.

                                                     

                                                                                                                                                                        3/6

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                      KARAR NUMARASI :  2017/69

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

SEBEN BELEDİYESİ SOLAKLAR KAYA EVLERİ

PROF. DR. HALİL İNALCIK İKTİSADİ İŞLETMESİ FİYAT TARİFE CETVELİ

LİSTE

 

SATIŞ

Çorba ( Ezogelin, Mercimek vb.)

6.00 TL

Köy Kahvaltısı 1 kişilik ( Köy Peyniri, Zeytin, Kaşar, Sahanda Tereyağlı Yumurta, Reçel, Bal, Tereyağı, Tereyağında Sucuk, Katık, Patates Kızartması, sigara böreği)

20.00 TL

Köfte Porsiyon  ( Brüt 200 gr )

15.00 TL

1 kg Köfte (Brüt 1000 gr)

70.00 TL

Köfte Güveçte Kaşarlı

17.50 TL

Tavuk Pirzola Izgara Porsiyon ( Brüt 200 gr)

12.50 TL

1 kg. Tavuk Pirzola Izgara ( Brüt-1000 gr)

50.00 TL

Tavuk Pirzola (350 gr)

17.50 TL

Tavuk Kanat (200 gr)

15.00 TL

Tavuk Şiş

13.00 TL

Tavuk Döner (1 Porsiyon)

9.50 TL

Tavuk Döner (1,5 Porsiyon)

13.50 TL

Tavuk İskender (1 Porsiyon)

13.50 TL

Kuzu Pirzola Porsiyon ( 200 g )

25.00 TL

1 kg. Kuzu Pirzola ( Brüt 1000 gr)

110.00 TL

Kuzu Külbastı ( 200 gr.)

20.00 TL

1 kg. Kuzu Külbastı ( Brüt 1000 gr)

90.00 TL

Kuzu Sırım ( 1 kg )

90.00 TL

Kuzu Sırım ( Porsiyon )

20.00 TL

Kuzu Ciğer

15.00 TL

Ciğer Şiş

12.50 TL

Dana Ciğer

12.50 TL

Et Şiş

18.00 TL

Dana Biftek ( 200 gr.)

20.00 TL

1 kg. Dana Biftek  ( Brüt 1000 gr)

90.00 TL

Kavurma Dana-Kuzu (200 gr.)

18.00 TL

Et Döner (1 Porsiyon )

14.50 TL

Et Döner (1,5 Porsiyon )

22.00 TL

Et İskender (1 Porsiyon)

17.50 TL

Bonfile (1 kg )

110.00 TL

Saç Kavurma (Porsiyon Brüt 200 gr.)

20.00 TL

Sucuk (200 gr)

15.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr tavuk)

20.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr pirzola)

25.00 TL

Kıymalı Pide (1 Porsiyon)

8.00 TL

Kıymalı Pide (1,5 Porsiyon)

11.00 TL

Kuşbaşılı Pide (1 Porsiyon)

9.50 TL

Kuşbaşılı Pide (1,5 Porsiyon)

14.00 TL

Kaşarlı Pide (1 Porsiyon)

8.50 TL

Kaşarlı Pide (1,5 Porsiyon)

12.50 TL

Karışık Pide (1 Porsiyon)

11.50 TL

Karışık Pide (1,5 Porsiyon)

15.50 TL

Lahmacun (1 Adet)

4.50 TL

Alabalık

15.00 TL

Alabalık Canlı Satış

8.00 TL

                                                                                                                                                             4/6 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                         KARAR NUMARASI :  2017/69

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

 

Fırında Kaşarlı Alabalık

17.50 TL

Balık Izgara

15.00 TL

Pilav

5.00 TL

Mantar Güveçte (1 Kişilik)

12.50 TL

Sucuklu Yumurta (1 Kişilik)

12.50 TL

Kıymalı Yumurta (1 Kişilik)

10.50 TL

Kavurmalı Yumurta (1 Kişilik)

15.00 TL

Patates Kızartması

6.00 TL

Mevsim Salata

3.00 TL

Mevsim Salata Duble

8.00 TL

Meyve Tabağı

7.50 TL

Meyve Tabağı(Duble 4 kişilik)

10.00 TL

Tatlı Çeşitleri (Şekerpare, Sütlaç, Kazandibi, Künefe vb. )

7.00 TL

Yoğurt ( 200 gr)

4.00 TL

Pişirme-Servis Ücreti (4 Kişi)

40.00 TL

Çay

1.50 TL

Demlik Çay ( 10-12 bardak)

15.00 TL

Türk Kahvesi

3.00 TL

Nescafe

3.00 TL

Ayran

1.50 TL

Ayran - Kola (1 Litre)

5.00 TL

Kutu İçecekler ( 330 ml)

3.00 TL

Şişe İçecekler  ( 200 ml)

2.50 TL

Su (1,5 lt )

2.00 TL

Su ( 500 ml )

1.00 TL

 

NOT: Yemeğe gelen misafirlerimize yemek sonrası ücretsiz kişi başı 1 bardak çay ikramı yapılacaktır.

 

           SEBEN BELEDİYESİ SOLAKLAR KAYA EVLERİ PROF. DR. HALİL İNALCIK İKTİSADİ İŞLETMESİ BUNGALOV EVLERİ ÜCRET TARİFESİ

1+0 BUNGALOV EV ÜCRET TARİFESİ

1+0 BUNGALOV EV BİR GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL(HAFTA İÇİ)

KDV dahil

130,00 TL

EKSTRA YATAK

KDV dahil

50,00 TL

1 KİŞİ KALDIĞINDA GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL (HAFTA İÇİ)

KDV dahil

100,00 TL

1 KİŞİ KALDIĞINDA GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL (HAFTA SONU)

KDV dahil

110,00 TL

1+0 BUNGALOV EV BİR GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL(HAFTA SONU)

KDV dahil

180,00 TL

 

1+1 BUNGALOV EV ÜCRET TARİFESİ 

1+1 BUNGALOV EV BİR GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL(HAFTA İÇİ)

KDV dahil

220,00 TL

EKSTRA YATAK

KDV dahil

50,00 TL

1+1 BUNGALOV EV BİR GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL(HAFTA SONU)

KDV dahil

280,00 TL

          0-12 Yaş Arası 1. Çocuk Ücretsiz.

          0-12 Yaş Arası 2. Çocuk 45,00 TL’dir.

 

5/6 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                          KARAR NUMARASI :  2017/69

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

SEBEN TAKSİMETRE FİYATLARI

 

İlk Açılış

3,50 TL

Km. Başına

3,70 TL

Bekleme

0,50 TL

 

NOT:  1 - Bekleme 5 Dk. Sonraki her dakika için 0,50 TL uygulanacaktır.

           2 - Kilometre 100 metre üzerinden ayarlanacaktır.

           3 - Düğün ve Cenazelerin pazarlığa tabi tutulması.

           4 - Bagaja konulacak eşyalar için 20 Kg’a kadar ücretsiz olacaktır.

 

 

 

SEBEN BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞAN TİCARİ TAKSİLER( KDV DAHİL)

 

Hat Devir Ücreti

500,00 TL

Vize Ücreti (Yıllık)

10,00 TL

Çalışma Ruhsatı Çalışan Ticari Taksiler (1 defa)

50,00 TL

 

              Oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                   KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                          KARAR NUMARASI :  2017/70

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

           3–Gündemin bu maddesi, 2018 Mali Yılında uygulanacak vergi ve harç tarife cetvelinin düzenlenmesini kapsadığından;

           Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2018 Mali Yılı içinde belediye sınırları dahilinde faaliyet gösterecek mükelleflerden alınacak vergi ve harç miktarlarının aşağıda gösterildiği şekilde tespitine,

BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO

İL ADI                  : BOLU

BELEDİYE ADI  : SEBEN BELEDİYESİ

           A)  İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 50,00

 

 

 

 

 

Cadde

20

100

 50,00

 

 

 

 

Sokak

20

100

 50,00

 

 

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 20,00

 

 

 

 

Diğer

8

40

 20,00

 

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10,00

 

 

 

 

 

Cadde

2

10

 10,00

 

 

 

 

Sokak

2

10

 10,00

 

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

LED ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

75,00

 

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 75,00

 

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,25

 

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  0,25

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                1/3

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                  KARAR NUMARASI :  2017/70

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ          

    B) EĞLENCE VERGİSİ

    (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

5,00

 

 

 

51 m²-150 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

151 m²-300 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

301 m²’den yukarı

5

100

5,00 

 

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

5,00 

 

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

5,00 

 

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

5,00 

 

 

 

26 m²-50 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

51 m²-100 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

101 m²-200 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

201 m²’den yukarı

5

100

5,00 

 

 

 

 

           C) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 2,50

 

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        

0,5

2,5

 2,50

 

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

 3,50

 

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1,00

 

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

 2,00

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                2/3

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                      KARAR NUMARASI :  2017/70

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

    Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI ALINMAMASINA.

 

 

   D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

 1,00

 

 

 

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

 1,00

 

 

 

101 m²-250 m² arası

0,10

1

 1,00

 

 

 

251 m²-500 m² arası

0,10

1

 1,00

 

 

 

501 m²’den yukarı

0,10

1

 1,00

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

            2464 BGK nun  mükerrer 44 üncü maddesi gereğince işyerleri için uygulanan Çevre   Temizlik Vergisinin Belediyemiz Meclisinin 19/10/1999 tarih ve 14 sayılı kararında belirtilen bina grupları ve vergi dereceleri aynen uygulanmak suretiyle tespitine mevcuden,

             Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                      KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/71

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

 

          4–Gündemin bu maddesi, 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülüp oylanmasını kapsadığından;

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin maddeler itibariyle ayrı ayrı görüşülmesi ve oylanması gerektiği belirtildi. Maddelerin görüşülmelerine müteakip oylama işlemine geçildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda;

 

2018 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE

KABUL

RED

ÇEKİMSER

MADDE

KABUL

RED

ÇEKİMSER

1.MADDE

10

8.MADDE

10

2.MADDE

10

9.MADDE

10

3.MADDE

10

10.MADDE

10

4.MADDE

10

11.MADDE

10

5.MADDE

10

12.MADDE

10

6.MADDE

10

13.MADDE

10

7.MADDE

10

 

 

 

              Oy birliği ile kabul edildi.

 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 15.55’de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                      (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/72

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE, Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

           Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

           1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yurtdışı inceleme gezisi hakkındaki 20.11.2017 tarihli ve 97 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki, Yurtdışı inceleme gezisi hakkındaki 20.11.2017 tarihli ve 97 sayılı yazıları, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

             İlgi yazıda, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ’ın, 29.11.2017–04.12.2017 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte ve Avusturya’nın Viyana şehirlerine düzenlenecek olan yurtdışı araştırma ve teknik inceleme gezisine katılacağından dolayı, konunun Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması gerektiği  belirtilmektedir.

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarihli ve 50520 sayılı Yurtdışı İlişkiler konulu emirleri (2005/62 sayılı Genelge) doğrultusunda, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın, 29.11.2017–04.12.2017 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte ve Avusturya’nın Viyana şehirlerine düzenlenecek olan yurtdışı araştırma ve teknik inceleme gezisine katılmak üzere görevlendirilmesi ve gezi ile ilgili yapılacak giderlerin ilgi emir doğrultusunda belediye bütçesinden karşılanması teklif edildi ve üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                      KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ               : 21/11/2017                           KARAR NUMARASI :  2017/73

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.        

          2–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Hibe Edilen İş Makinesi hakkındaki 20.11.2017 tarihli  ve  262 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı, Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.

 

             İlgi yazıda, Verksan Yeraltı ve Üstü Konteynır Sis. İnş. San. Tic. Ve Ltd. Şti.’nin, Belediyemize hitaben yazmış olduğu dilekçede hibe edeceği Hidromek marka, HMK102 S Supra model  HMK102SHL2S050267 Şasi No,NM75621U288290C Motor numaralı lastik tekerlekli Kazıcı Yükleyici İş Makinesini ve içindeki malzemelerin kabulü ve hibe işlemlerini takibe yetkili kişilerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, Verksan Yeraltı ve Üstü Konteynır Sis. İnş. San. Tic. Ve Ltd. Şti.’nin, Belediyemize hibe edeceği Hidromek marka, HMK102 S Supra model  HMK102SHL2S050267 Şasi No,NM75621U288290C Motor numaralı lastik tekerlekli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi ile içindeki malzemelerin Belediyemize hibe olarak kabul edilmesi ve hibe işlemleri ile ilgili evrakların ve işlemlerin takibi için Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ile Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN’a ayrı ayrı yetki verilmesi teklif edildi .Üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

            Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.12’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber tarihi: 28 / 11 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: DUYURU


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 16
Bugün: 244
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss