E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 02/06/2017                          KARAR NUMARASI :  2017/50

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

            1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün,  İlçemizdeki Okullarda Dereceye Giren Öğrencilere Hediye verilmesi hakkındaki 26.05.2017 tarihli ve 43 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

             Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. İlgi yazıda İlçemizde 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında okullarını birinci, ikinci ve üçüncülükle tamamlayan öğrencilere hediye olarak bisiklet verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

             Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından,  5393 sayılı Belediye Kanunun, 14 üncü maddesinin, (b) fıkrası hükmü uyarınca, 2016–2017 Eğitim–Öğretim döneminde, İlçemizdeki ilk ve orta dereceli tüm okullardan birinci, ikinci ve üçüncülük derecesi ile mezun olan öğrencilere hediye olarak bisiklet verilmesi teklif edildi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 02/06/2017                              KARAR NUMARASI :  2017/51

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            2–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Plan Tadilatı Onayı yapılması hakkındaki 26.05.2017 tarihli ve 163 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 26.05.2017 tarihli ve 163 sayılı yazıları Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.            

             İlgi yazıda, imar planı tadilatı yaptırılması konusunda, Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarihli ve 2017/49 sayılı kararı doğrultusunda, Çarşı Mahallesi, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan, tapunun 133 ada, 18 nolu parselin “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak ayrılması uygun görüldüğünden , imar planında söz konusu fonksiyona ait plan değişikliği yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” alanı olarak,  imar tadilatı yapıldığı, yapılan imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun  8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi tarafından onanması gerektiği belirtilmektedir.

           Meclis Başkanı tarafından yukarıda belirtilen alan ile ilgili imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince onanması teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

             Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 02/06/2017                          KARAR NUMARASI :  2017/52

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                        

            3–Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki 29.05.2017 tarihli  ve  90 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

            Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli  ve  90 sayılı Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi ile ilgili yazıları Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesine yapılan Bungalov evlerin fiyat tarifesinin belirlenmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

          Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz meclisinin 2017 Dönemi, Haziran ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat:16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.   

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.15’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN        Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/06/2017                             KARAR NUMARASI :  2017/53

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

          Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

          1–Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 29.05.2017 tarihli ve 90  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarihli ve 2017/52 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 06.06.2017 tarihli ve 93 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 06.06.2017 tarihli ve 2017/ 12 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.           

 

          Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ” Komisyondan geçen fiyatların KDV dahil olması ve ayrıca 0-12 Yaş arası 2. Çocuk ücretinin 45,00 TL. olmasının daha uygun olacağını” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Önerilen değişikliklerle birlikte teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesine yapılan Bungalov evlerin fiyat tarifesinin, Meclis Başkanının teklifi neticesinde değiştirilerek aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

SEBEN BELEDİYESİ SOLAKLAR KAYA EVLERİ PROF. DR. HALİL İNALCIK İKTİSADİ İŞLETMESİ BUNGALOV EVLERİ ÜCRET TARİFESİ

 

1+0 BUNGALOV EV ÜCRET TARİFESİ

1+0 BUNGALOV EV BİR GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL

KDV dahil

180,00 TL

 EKSTRA YATAK

KDV dahil

75,00 TL

 

1+1 BUNGALOV EV ÜCRET TARİFESİ 

1+1 BUNGALOV EV BİR GÜNLÜK KAHVALTI DAHİL

KDV dahil

270,00 TL

 EKSTRA YATAK

KDV dahil

75,00 TL

          0-12 Yaş Arası 1. Çocuk Ücretsiz.

          0-12 Yaş Arası 2. Çocuk 45,00 TL’dir.

 

          Oybirliği ile kabul edildi.  

        Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat:16.10’da toplantıya son verildi.                      

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                      KATİP

Haber tarihi: 13 / 06 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: VEFAT-HASAN ÇETİNKAYA 28.08.2017


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 18
Bugün: 243
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss