E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/07/2017                               KARAR NUMARASI :  2017/54

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili Fatih KAVAK’ ın Başkanlığında, üyelerden Hüsniye BAYRAM, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:17.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

          Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

         1–Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, Fiyat tarifesinin belirlenmesi hakkındaki 28.06.2017 tarihli ve 14 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

         İlgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis 1.Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.”  hükmünün bulunduğu belirtilerek, Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesinin(lokanta-restaurant) Fiyat Tarife Ücretlerinin tespitini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

              Fatih KAVAK                             Mustafa BELEN               Resmi İDE                        

           MECLİS 1. BAŞKAN V.                            KATİP                       KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/07/2017                                  KARAR NUMARASI :  2017/55

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

           2–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, Arsa Devri hakkındaki 28.06.2017 tarihli ve 180 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           İlgi yazı, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. İlgi yazıda; Seben Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyetleri Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi 151 ada 10 nolu 8.104,03 m2 miktarlı parsel, İlçemiz Keskinli Mahallesi 125 ada 119 parsel nolu 11.408  m2 miktarlı parsel ile İlçemiz Keskinli Mahallesi 133 ada 157 parsel nolu 7.309,43 m2 miktarlı taşınmazlar üzerine Toplu Konut Projesi yapımı için belirtilen taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 2017 yılı harca esas değer üzerinden satış (devir) işleminin yapılmasının ilgi yazı ekindeki Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 07.06.2017 tarihli ve 20891sayılı yazıları ile talep edildiği ,Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, taşınmazların 2017 yılı harca esas değerinin tespiti için Mali Hizmetler Müdürlüğüne 28.06.2017 tarihli ve 179 sayılı yazı yazıldığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.06.2017 tarihli ve 105 sayılı yazılarında ise , İlçemiz Çarşı Mahallesi 151 ada 10 parsel nolu 8.104,03 m2 miktarlı taşınmazın 2017 yılı harca esas m2 birim değerinin 35,88 TL ‘den toplam değerinin 290.772,60 TL., İlçemiz Keskinli Mahallesi 125 ada 119 parsel nolu 11.408  m2 miktarlı taşınmazın 2017 yılı harca esas m2 birim değerinin 39,25 TL ‘den toplam değerinin 447.764,00 TL. ve İlçemiz Keskinli Mahallesi 133 ada 157 parsel nolu 7.309,43 m2 miktarlı taşınmazın 2017 yılı harca esas m2 birim değerinin 40,37 TL ‘den toplam değerinin 295.081,69 TL. olarak bildirildiği belirtilmektedir.

 

           Meclis 1. Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, mülkiyetleri Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi 151 ada 10 parsel nolu 8.104,03 m2 miktarlı taşınmazın 2017 yılı harca esas değeri olan 290.772,60 TL., İlçemiz Keskinli Mahallesi 125 ada 119 parsel nolu 11.408  m2 miktarlı taşınmazın 2017 yılı harca esas değeri olan 447.764,00 TL. ve İlçemiz Keskinli Mahallesi 133 ada 157 parsel nolu 7.309,43 m2 miktarlı taşınmazın 2017 yılı harca esas değeri olan 295.081,69 TL. değer üzerinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) fıkrası ve 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına satışının (devrinin) yapılması teklif edildi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                        (İMZA)                           (İMZA)

                   Fatih KAVAK                   Mustafa BELEN                    Resmi İDE                        

           MECLİS 1. BAŞKAN V.                      KATİP                           KATİP

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/07/2017                                KARAR NUMARASI :  2017/56

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                         

            3–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2. Seben Doğa ve Su Sporları Etkinlikleri(3. Seben Buluşması) hakkındaki 30.06.2017 tarihli ve 53 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. İlgi yazıda İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan tanıtımına esas olmak üzere, 2. Seben Doğa ve Su Sporları Etkinliklerinin (3. Seben Buluşması),08 Temmuz 2017 Cumartesi günü, Seben Gölü Solaklar Yaylası mevkiinde düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

             Meclis 1. Başkan V. Fatih KAVAK tarafından,  İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan tanıtımına esas olmak üzere, 2. Seben Doğa ve Su Sporları Etkinliklerinin (3. Seben Buluşması),08 Temmuz 2017 Cumartesi günü, Seben Gölü Solaklar Yaylası mevkiinde düzenlenmesi teklif edildi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

           Ayrıca; Meclis 1. Başkan V. tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2017 Dönemi, Temmuz ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 07 Temmuz 2017 Cuma günü saat:14.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.   

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 17.10’ da toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

                   Fatih KAVAK                             Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

           MECLİS 1. BAŞKAN V.                            KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/07/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/57

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:14.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

          Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

          1–Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.06.2017 tarihli ve 14  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli ve 2017/54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 05.07.2017 tarihli ve 108 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 05.07.2017 tarihli ve 2017/ 13 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.           

 

          Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ” Komisyondan geçen fiyat tarife cetvelinde çorba ve tatlı çeşitlerinin açıklandığı kısmın sonuna  vb. ibaresinin yazılmasının, karışık ızgarada tavuklu menünün 20,00 TL, tavuksuz menünün 25,00 TL. olmasının, sucuklu yumurta fiyatının 12,50 TL. ,Kıymalı yumurta fiyatının 10,00 TL. olması gerektiğinin ve yemek yemeye gelen misafirlerden yemek sonrası kişi başı ücretsiz 1 bardak çay ikramı yapılmasının daha uygun olacağını” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Önerilen değişikliklerle birlikte teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesinin (lokanta-restaurant) fiyat tarifesinin, Meclis Başkanının teklifi neticesinde değiştirilerek aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

 

2017 YILI İKTİSADİ İŞLETME FİYAT TARİFE CETVELİ

LİSTE

SATIŞ

Çorba ( Ezogelin, Mercimek vb.)

 6.00 TL

Köfte Porsiyon  ( Brüt 200 gr )

 15.00 TL

1 kg Köfte (Brüt 1000 gr)

70.00 TL

Tavuk Pirzola Izgara Porsiyon ( Brüt 200 gr)

 12.50 TL

1 kg. Tavuk Pirzola Izgara ( Brüt-1000 gr)

50.00 TL

Kuzu Pirzola Porsiyon ( 200 g )

25.00 TL

1 kg. Kuzu Pirzola ( Brüt 1000 gr)

110.00 TL

Kuzu Külbastı ( 200 gr.)

20.00 TL

1 kg. Kuzu Külbastı ( Brüt 1000 gr)

90.00 TL

Kuzu Sırım ( 1 kg )

90.00 TL

Kuzu Sırım ( Porsiyon )

20.00 TL

Kuzu Ciğer

15.00 TL

Dana Biftek ( 200 gr.)

20.00 TL

1 kg. Dana Biftek  ( Brüt 1000 gr)

90.00 TL

Dana Ciğer

12.50 TL

Bonfile (1 kg )

110.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr tavuk)

20.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr pirzola)

25.00 TL

Tavuk Pirzola(350 gr)

17.50 TL

Tavuk Kanat(200 gr)

15.00 TL

Et Şiş

18.00 TL

Tavuk Şiş

13.00 TL

Ciğer Şiş

12.50 TL

Sucuk(200 gr)

15.00 TL

Alabalık

15.00 TL

Alabalık canlı Satış

 8.00 TL

Fırında Kaşarlı Alabalık

17.50 TL

Balık Izgara

15.00 TL

1/2

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/07/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/57

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

Saç Kavurma ( Porsiyon brüt 200 gr)

20.00 TL

Kavurma Dana-Kuzu (200 gr.)

18.00 TL

Mantar Güveçte(1 Kişilik)

12.50 TL

Köfte Güveçte Kaşarlı

17.50 TL

Sucuklu Yumurta(1 Kişilik)

12.50 TL

Kıymalı Yumurta(1 Kişilik)

10.00 TL

Kavurmalı Yumurta(1 Kişilik)

15.00 TL

Pilav

5.00 TL

Pişirme-Servis Ücreti (4 Kişi)

40.00 TL

Patates Kızartması

6.00 TL

Meyve Tabağı

7.50 TL

Meyve Tabağı(Duble 4 kişilik)

10.00 TL

Yoğurt( 200 gr)

4.00 TL

Mevsim Salata

 5.00 TL

Mevsim Salata Duble

 8.00 TL

Köy Kahvaltısı 1 kişilik ( Köy Peyniri, Zeytin, Kaşar, Sahanda Tereyağlı Yumurta, Reçel, Bal, Tereyağı, Tereyağında Sucuk, Katık, Patates Kızartması, sigara böreği)

 

20.00 TL

Tatlı Çeşitleri (Şekerpare, Sütlaç, Kazandibi vb. )

 7.00 TL

Çay

1.50 TL

Demlik Çay ( 10-12 bardak)

15.00 TL

Türk Kahvesi

 3.00 TL

Nescafe

 3.00 TL

Ayran

 1.50 TL

Ayran - Kola (1 Litre)

 5.00 TL

Kutu İçecekler ( 330 ml)

 3.00 TL

Şişe İçecekler  ( 200 ml)

 2.50 TL

Su (1,5 lt )

 2.00 TL

Su ( 500 ml )

 1.00 TL

NOT: Yemeğe gelen misafirlerimize yemek sonrası ücretsiz kişi başı 1 bardak çay ikramı yapılacaktır.

 

           Oybirliği ile karar verildi.

 

       Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat:14.15’de toplantıya son verildi.                      

 

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

            Süleyman ÖZBAĞ                             Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

           MECLİS BAŞKANI                                  KATİP                      KATİP

 

 

 

 

Haber tarihi: 11 / 07 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: VEFAT-HASAN ÇETİNKAYA 28.08.2017


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 17
Bugün: 243
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss