E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/1

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,    Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

            1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 124 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Fatih KAVAK söz aldı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun     24 üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince, plan ve bütçe komisyonunun 4 kişiden oluşturulmasını, komisyonun, 2017 dönemini kapsayacak şekilde, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre, AK Parti’ den Fatih KAVAK, Mustafa BELEN, Resmi İDE ve MHP’ den Hayrettin GÜLENÇ’ den oluşturulmasını teklif etti.  Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda, teklif oybirliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                     KARAR NUMARASI :  2017/2

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

              Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              2–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis İmar Komisyonu kurulması hakkındaki 28.12.2016 tarihli ve 125 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Fatih KAVAK söz aldı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun     24 üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince, Belediye İmar komisyonunun 4 kişiden oluşturulmasını, komisyonun, 2017 dönemini kapsayacak şekilde, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre, AK Parti’den Mustafa KOLBAY, Selami BAYHAN, Hüsniye BAYRAM, MHP’den Necati NARİN’ den oluşturulmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/3

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              3–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 126 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, Belediye Denetim Komisyonunun 4 kişiden oluşturulması teklif edildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.5393 sayılı Belediye Kanununun 25 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü gereğince, seçimin gizli oyla, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre yapılması gerektiğinden, mühürlü oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra başkan ve kâtiplerce oyların tasnifine geçildi. Yapılan tasnif neticesinde;

 

            AK Parti’den Selami BAYHAN, Mustafa BELEN ve Mustafa KOLBAY’ a 7’ şer, MHP’den Şenol BURKUCU’ ya 4  oy verildiği görüldü. AK Parti’ den Selami BAYHAN, Mustafa BELEN ve Mustafa KOLBAY’,  MHP’den Şenol BURKUCU oyçokluğu ile 2017 dönemini kapsayacak şekilde denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/4

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,     Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              4–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Çeşitli İşler Komisyonu kurulması ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 127 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Fatih KAVAK söz aldı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun     24 üncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince, çeşitli işler komisyonunun 4 kişiden oluşturulmasını, komisyonun, 2017 dönemini kapsayacak şekilde, siyasi parti grupları ve oranlama esasına göre, AK Parti’den Fatih KAVAK ,Hüsniye BAYRAM, Resmi İDE ve MHP’ den Necati NARİN’ den oluşturulmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/5

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

             5–Gündemin bu  maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, tatil kararı  hakkındaki 28.12.2016 tarihli ve 128 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu. İlgi yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin, 2017 döneminde bir ay tatil kararı alıp almayacağı hususunda, karar alması gerektiği belirtildiğinden,  Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince,  Belediye Meclisinin 2017 döneminde yapacağı aylık toplantılar için bir ay tatil kararı alınmamasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/6

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

              Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

              6–Gündemin bu  maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin tespiti  hakkındaki 28.12.2016 tarihli ve 129 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/7

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

              Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

              7–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim komisyonunda görev alacak kamu kuruluşları personeli ve uzman kişilere ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti hakkındaki 28.12.2016 tarihli ve 130 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Denetim Komisyonunda görev alacak kamu kuruluşları personeli ve uzman kişilere ödenecek Huzur Hakkı  ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/8

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                           

              8–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2017 yılında Belediyede 24 saat süreklilik arz eden görevlerde çalışan zabıta ve itfaiye personeline verilecek maktu fazla çalışma ücretinin tespitini hakkındaki 28.12.2016 tarihli ve 131 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, 2017 yılında, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden görevlerde çalışan zabıta ve itfaiye personeline maktu olarak verilecek fazla çalışma ücreti  tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/9

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİ  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

 

              9– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen  çalışma ücretinin tespiti ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 132 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen ücreti tespitinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/10

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

 

              10– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker  çalışma ücretinin tespiti ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 133 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker ücreti tespitinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/11

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                          

 

              11– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis  çalışma ücretinin tespiti ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 134 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/12

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              12– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar çalışma ücretinin tespiti ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 135 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/13

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              13– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kısmi  Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekimin çalışma ücretinin tespiti ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 136 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekimin ücreti tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/14

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

              14– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kısmi  Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalışma ücretinin tespiti ile ilgili 28.12.2016 tarihli ve 137 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

           Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat ücreti tespitinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/15

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

             15–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Tadilatı yapılması hakkındaki   yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 29.11.2016 tarihli ve 299  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarihli ve 2016/68 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatı  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 14.12.2016 tarihli ve 319 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 14.12.2016 tarihli ve 2016/ 4 sayılı İmar Komisyonu Raporu Fen İşleri Müdür Vekili  Kenan BURAN tarafından okundu.           

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. İmar Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince, Bolu İl Özel İdaresinin 22.11.2016 tarih ve 8798 sayılı talep dosyasına istinaden, İlçemiz Çarşı Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde hali hazırda Resmi Kurum sahası olarak ayrılmış olan tapunun 173 ada, 4 nolu parselin TİCARİ ALAN olarak ayrılması talep edildiğinden, belirtilen alan üzerinde gerekli imar plan değişikliğinin yapılarak belirtilen alanın TİCARİ ALAN olarak düzenlenmesi için bilgi ve belgelerin daha detaylı incelenmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/16

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

            16–Gündemin bu  maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Plan Tadilatı Onayı yapılması hakkındaki 02.01.2017 tarihli ve 2 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 02.01.2017 tarihli ve 2 sayılı yazıları Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.            

             İlgi yazıda, imar planı tadilatı yaptırılması konusunda, Belediye Meclisinin 12.04.2016 tarihli ve 2016/41 sayılı kararı doğrultusunda, Çarşı Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan, tapunun 125 ada, 119 nolu parselin bir kısmının imar planı içinde bir kısmının da imar planı dışında olması nedeniyle , imar planında söz konusu fonksiyona ait plan değişikliği yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince “Toplu Konut” alanı olarak,  imar tadilatı yapıldığı, yapılan imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi tarafından onanması gerektiği belirtilmektedir.

           Meclis Başkanı tarafından yukarıda belirtilen alan ile ilgili imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince onanması teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 03/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/17

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

            17–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Hibe Edilen Elektrikli Bisikletler hakkındaki 02.01.2017 tarihli  ve  3 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı, Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.

 

             İlgi yazıda, İlçemiz Esnaflarından Ünal Ticaret adlı işyeri sahibi Saim ÜNAL isimli vatandaşımızın Belediyemize hibe edeceği Mondial E-Mon Cylone 3000 markalı, LTX584679F1B71076 şase no’lu , BD072V3000W150402469 motor numaralı ve Mondial E-Mon Cylone 3000 markalı, LTX58467XF1B71085 şase no’lu , BD72V3000W150402734 motor numaralı elektrikli bisikletlerin hibe yoluyla kabulüne ve hibe işlemlerini takibe yetkili kişilerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İlçemiz Esnaflarından Ünal Ticaret adlı işyeri sahibi Saim ÜNAL isimli vatandaşımız tarafından Belediyemize hibe edilen Mondial E-Mon Cylone 3000 markalı, LTX584679F1B71076 şase no’lu , BD072V3000W150402469 motor numaralı ve Mondial E-Mon Cylone 3000 markalı, LTX58467XF1B71085 şase no’lu , BD072V3000W150402734 motor numaralı elektrikli bisikletlerin Belediyemize hibe olarak kabul edilmesi ve hibe işlemleri ile ilgili evrakların ve işlemlerin takibi için Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ile Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN’a ayrı ayrı yetki verilmesi teklif edildi .Üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak   suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

         Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz meclisinin 2017 Dönemi, Ocak ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat:16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.   

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.40’ da toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                         

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/18

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

           Gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

           1–Gündemin bu maddesi, Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı ücretinin tespiti hakkındaki  28.12.2016 tarihli ve 129 sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı ücretini içeren  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi gereğince, 2017 döneminde Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek huzur hakkı ücretinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda günlük brüt 77,15 (yetmişyediTL onbeşKr) TL. olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                         

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/19

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

        Gündem gereği görüşmelere devam edildi.                      

           2–Gündemin bu maddesi, Denetim Komisyonunda görev alacak Kamu Kuruluşları Personeli ve Uzman Kişilere Ödenecek Huzur Hakkı ücretinin tespiti hakkındaki  28.12.2016 tarihli ve 130 sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Denetim Komisyonunda görev alacak Kamu Kuruluşları Personeli ve Uzman Kişilere Ödenecek Huzur Hakkı ücretini içeren  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince, 2017 yılında  denetim komisyonunda görev alacak kamu kuruluşları personelinin komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 72,00TL (yetmişiki) TL, uzman kişilere yapılacak komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 145,00TL (yüzkırkbeş) TL,  olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/20

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

        Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

           3–Gündemin bu maddesi, 2017 Yılında Belediyede 24  saat süreklilik arz  eden görevlerde çalışacak zabıta ve  itfaiye personeline verilecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki  28.12.2016 tarihli ve 131 sayılı yazılarının  görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/8 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 Yılında Belediyede 24  saat süreklilik arz  eden görevlerde çalışacak zabıta ve  itfaiye personeline verilecek maktu fazla çalışma  ücretini içeren  yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 2017 yılında görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden görevlerde çalışan zabıta ve itfaiye personeline maktu olarak verilecek fazla çalışma ücretinin 2017 yılındaki memur maaş artışları da dikkate alınarak,  aylık brüt 190,00TL (yüzdoksan) TL,  olarak tespit edilmesi, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince ödemenin yapılması, diğer hallerde ise kesilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/21

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            4–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.12.2016 tarihli ve 132  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/9 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı.Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2017 yılında, Belediyemizde Eğitmen kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde çalışan Eğitmenin, Maliye Bakanlığının 2017 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 1.682,59 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-7 (dahil) yıllar arası) 775,66 TL ek ödeme dahil Eğitmen çalışma ücretinin toplam 2.458,25TL (ikibindörtyüzellisekizTL. yirmibeş Kr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/22

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            5–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.12.2016 tarihli ve 133  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/10 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 5 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2017 yılında, Belediyemizde Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde çalışan Teknikerin, Maliye Bakanlığının 2017 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 2.182,24 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-7 (dahil) yıllar arası) 775,66 TL ek ödeme dahil Tekniker çalışma ücretinin toplam 2.957,90TL (ikibindokuzyüzelliyediTL. doksan Kr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/23

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,   Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            6–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.12.2016 tarihli ve 134  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2017 yılında, Belediyemizde Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde 2017 yılı için çalıştırılması düşünülen Mühendisin, Maliye Bakanlığının 2017 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 2.749,99 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-11 (dahil) yıllar arası) 1.186,30 TL ek ödeme dahil Mühendis çalışma ücretinin toplam 3.936,29TL (üçbindokuzyüzotuzaltıTL.yirmidokuzKr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/24

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.            

            7–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.12.2016 tarihli ve 135  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 7 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

 

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2017 yılında, Belediyemizde Mimar kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde 2017 yılı için çalıştırılması düşünülen Mimarın, Maliye Bakanlığının 2017 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerine göre; 2.749,99 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-11 (dahil) yıllar arası) 1.186,30 TL ek ödeme dahil Mimar çalışma ücretinin toplam 3.936,29TL (üçbindokuzyüzotuzaltıTL.yirmidokuzKr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                         

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/25

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            8–Gündemin bu maddesi, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personelin çalışma ücretini içeren yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.12.2016 tarihli ve 136  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.           

            İlgi yazıda, Belediyemizde Veteriner Hekim kadrosu bulunmadığı, işlerin azlığı nedeniyle, 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da Belediye Veteriner Hekimliği görevini yürütmek üzere çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekime ödenecek net ücretin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

            Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, Belediyemizde kısmi zamanlı olarak “onbirinci” kez sözleşmeli Veteriner Hekim istihdam edileceği, yapılacak sözleşme süresi 2017 takvim yılını aşmamak üzere, Belediyemizde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile çalıştırılacak veteriner hekimin  “her hafta öğleden sonra” çalıştırılması ve Veteriner Hekime ödenecek aylık ücretin net  650,00 (altıyüzelli) TL. olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.        

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 04/01/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/26

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            9–Gündemin bu maddesi, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 28.12.2016 tarihli ve 137  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli ve 2017/14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat personelin çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 04.01.2017 tarihli ve 5 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli ve 2017/ 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.          

           İlgi yazıda, Belediyemizde, AH sınıfından, 9 uncu derece, 1 adet Avukat kadrosunun bulunduğu, işlerin azlığı nedeniyle, 2017 yılında Belediye Avukatlığı görevini yürütmek üzere çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli Avukata ödenecek net ücretin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.                                       

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, Belediyemizde kısmi zamanlı olarak “ikinci” kez sözleşmeli Avukat istihdam edileceğini, yapılacak sözleşme süresi 2017 takvim yılını aşmamak üzere Belediyemizde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile çalıştırılacak Avukatın  “her hafta öğleden sonra” çalıştırılması ve Avukata ödenecek aylık ücretin net  1.000,00 (bin) TL. olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.30’ da toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

Haber tarihi: 11 / 01 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: Vefat-Hayriye TÜRK 06.03.2017
Sonraki: ŞUBAT AYI 1. VE 2. BİRLEŞİMİ MECLİS KARAR ÖZETİ


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 219147
Aktif: 3
Bugün: 245
Dün: 340
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss