E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/02/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/27

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

        Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

         Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ,  “çoğunluk bulunduğundan dolayı, Belediye Meclisinin 2017 Dönemi, Şubat ayı olağan toplantısının 1 inci birleşiminin, 1 inci oturumunu açıyorum.” dedi.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22 nci maddesinin son paragrafı gereğince, Belediye Meclisinin 2017 Dönemi Ocak ayı 1 inci birleşim, 1 inci oturumu ve 2 inci birleşim, 1 inci oturumunda alınan 03.01.2017 – 04.01.2017 tarihli ve  2017/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25 ve 26 sayılı kararlar üyelere dağıtıldı. Görüşme tutanaklarının incelenmesi sonucunda; görüşme tutanaklarında herhangi bir maddi hatanın bulunmadığı görüldü. Ayrıca 06.02.2017 tarihli Şenol BURKUCU’ nun ve Hüsniye BAYRAM’ın mazeret beyan eden dilekçeleri ile izinli sayılmaları ve toplantının gündemde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması Başkan tarafından oya sunuldu.  İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle)  yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

     Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

    1– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Tadilatı yapılması hakkındaki 30.01.2017 tarihli ve 14 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           İlgi yazı, Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, İmar Tadilatı ile ilgili yazının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/02/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/28

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

            Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

 

            2–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Cuma Camiinin Seben Belediyesine Bedelsiz Devri hakkındaki 31.01.2017 tarihli ve 15 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı, Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.

 

             İlgi yazıda, İlçemiz Dedeler Köyü sınırları içerisinde bulunan Cuma Camisinin bakım ve onarımı köy tüzel kişiliği tarafından yapılamadığı için, Dedeler Köy İhtiyar Heyetinin 31/01/2017 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda Belediyemize bedelsiz olarak devrinin yapılması ve devir işlemlerini takibe yetkili kişilerin Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.  

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İlçemiz Dedeler Köyü, Cumaüstü Yarbaşı Mevkii,753 parselde bulunan Köy Tüzel Kişiliğine ait tescilli Cami ve bulunduğu arsada yapılacak her türlü  bakım ve onarımların Seben Belediye Başkanlığı tarafından yapılması, tescilli Cami ve bulunduğu arsanın Belediyemize bedelsiz olarak devrinin yapılması ve devir işlemleri ile ilgili evrakların ve işlemlerin takibi için Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ile Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN’a ayrı ayrı yetki verilmesi teklif edildi .Üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak   suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/02/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/29

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

       Gündem gereği görüşmelere devam edildi.    

        3– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Toki 2. Etap İçin Taşınmaz Satın alınması hakkındaki 01.02.2017 tarihli ve 18 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.                  

         İlgi yazıda, İlçemiz halkının talepleri doğrultusunda İlçemizde 2. Etap olarak Toplu Konut ihtiyacının doğduğu, Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak olan Toplu Konut Uygulama Projesi için, İlçemiz Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan tapuda Keskinli Mahallesi 125 ada,119 parsel nolu,11.409,049 m2 miktarlı taşınmazın satın alındığı, toplu konut başvurularına aşırı talep görüldüğünden belirtilen parsel üzerine uygulanacak projenin taleplere kifayet etmediği, bunun için TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde İlçemiz Çarşı Mahallesi Akşemsettin Sokak üzerinde bulunan tapunun 151 ada 10 nolu , 8.104,34 m2   miktarındaki taşınmazın satın alınması halinde 2. Etap dahilinde konut yapılabilmesi için ,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ile 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi ( e ) bendine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya, Taşınmazın TOKİ ye devir işlemlerini yapmaya, Belediye adına Toki lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye(mülk olarak verme), konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda Belediye adına her türlü protokol imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ a yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.  

         Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İlçemiz halkının talepleri doğrultusunda İlçemizde 2. Etap olarak Toplu Konut İhtiyacının doğduğu, Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak olan Toplu Konut Uygulama Projesi için, İlçemiz Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan tapuda Keskinli Mahallesi 125 ada,119 parsel nolu,11.409,049 m2 miktarlı taşınmazın satın alındığı, toplu konut başvurularına aşırı talep görüldüğünden belirtilen parsel üzerine uygulanacak projenin taleplere kifayet etmediği, bunun için TOKİ ile yapılan görüşmeler neticesinde İlçemiz Çarşı Mahallesi Akşemsettin Sokak üzerinde bulunan tapunun 151 ada 10 nolu , 8.104,34 m2   miktarındaki taşınmazın satın alınması halinde 2. Etap dahilinde konut yapılabilmesi için ,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ile 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi ( e ) bendine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya, Taşınmazın TOKİ ye devir işlemlerini yapmaya, Belediye adına Toki lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye(mülk olarak verme), konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda Belediye adına her türlü protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu teklif edildi.

        Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle ( Eli yukarı kaldırmak suretiyle ) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

        Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz meclisinin 2017 Dönemi, Şubat ayı olağan toplantısının,      2 nci birleşiminin, 10 Şubat 2017 Cuma günü saat:16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.   

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.20’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 10/02/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/30

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

        Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili Fatih KAVAK’ ın Başkanlığında, üyelerden Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

          Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

          1–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Tadilatı yapılması hakkındaki   yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 30.01.2017 tarihli ve 14  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarihli ve 2017/27 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatı  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 08.02.2017 tarihli ve 21 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 08.02.2017 tarihli ve 2017/ 1 sayılı İmar Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.           

 

           Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı.  İmar Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince, İlçemiz Çarşı Mahallesinde hali hazırda KONUT alanı olarak ayrılmış olan tapunun 151 ada, 10 nolu parselin TOKİ tarafından İlçemizdeki konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılacak olan 2. Etap Toplu Konutlara aşırı talep olması ve Belediyemizce daha önce satın alınan alanında taleplere yeterli gelmemesi nedeniyle 2. Etap 2.Bölge olarak kullanılabilmesi için İmar değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen alanın TOPLU KONUT ALANI olarak İmar Planı değişikliği yapılması teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.10’ da toplantıya son verildi.

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                               (İMZA)                                    (İMZA)

                 Fatih KAVAK                               Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.                              KATİP                                     KATİP

Haber tarihi: 20 / 02 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: SEBEN BELEDİYESİNDEN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE HEDİYESİ SATRANÇ TAKIMI


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 218320
Aktif: 11
Bugün: 263
Dün: 277
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss