E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                            KARAR NUMARASI :  2016/61

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,      Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE, Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’in  iştirakleri ile 24 Kasım 2016 Perşembe günü saat:16.00’ da gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, “çoğunluk bulunduğu cihetle Belediye Meclisinin 2016 Dönemi, Kasım ayı toplantısının, 2 nci birleşiminin 1 inci oturumunu açıyorum” dedi.5393 sayılı Belediye Kanununun 22 nci maddesinin son paragrafı gereğince, Belediye Meclisinin 2016 Dönemi Kasım ayı 1 nci birleşiminde alınan 04.11.2016 tarihli ve 2016/59 ve 60 sayılı kararlar üyelere dağıtıldı. Görüşme tutanaklarının incelenmesi sonucunda; görüşme tutanaklarında herhangi bir maddi hatanın bulunmadığı görüldü. Toplantının 5 (beş) maddelik gündemde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması Başkan tarafından oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

          1–Gündemin bu maddesi, Belediyemizin 2017–2018–2019 Mali Yılı  Bütçelerinin görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki Belediye Başkanlığının 2017–2018–2019 Mali Yılı Bütçeleri ile ilgili 27.10.2016 tarihli ve 135 sayılı yazıları ayrıca Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarihli ve 2016/59 sayılı kararı ile Plan ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017–2018–2019 Mali Yılı  Bütçe ve Fiyat Tarife Cetvellerini içeren yazı ve eklerinin incelenmesi sonucu tanzim edilen 24.11.2016 tarihli ve 146 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 08.11.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı Plan ve  Bütçe Komisyonu raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, 2017 Mali Yılı Bütçesinin şimdiden Belediyemize ve İlçemize hayırlı olmasını diledi ve bütçe komisyonu üyeleri ile parti gruplarına teşekkür etti.

          Gider bütçesi fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde kod ve gider türlerine göre ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmeler esnasında üyelerden söz alan olmadı ve gider bütçesinin  kod ve gider türlerine göre görüşülmesinden sonra oylama işlemine geçildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda;

 

G İ D E R   B Ü T Ç E S İ

 

 

KOD

 

FONKSİYONEL

KODLAMA

1.DÜZEY TANIMI

 

2017 MALİ

YILI ÖDENEK

TUTARI/TL

 

2018MALİ

YILI ÖDENEK

TUTARI/TL

 

2019 MALİ

YILI ÖDENEK

TUTARI/TL

OYLAMA

SONUCU

KABUL

RED

ÇEKİMSER

 

 

 

 

 

1

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.205.840,00

1.254.072,00

1.301.284,00

10

0

0

2

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

10

0

0

3

KAMU DÜZ. ve GÜV. HİZMT.

75.782,00

78.814,00

80.032,00

10

0

0

4

EKONOMİK İŞL. ve HİZ.MT.

238.393,00

247.927,00

257.846,00

10

0

0

5

ÇEVRE  ve KOR. HİZMETL.

293.196,00

304.924,00

317.120,00

10

0

0

6

İSKAN VE TOPLUM REF. HİZ

2.598.679,00

2.674.629,00

2.802.500,00

10

0

0

7

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

10

0

0

8

DİNL. ve KÜLT., DİN HİZTM.

38.110,00

39.634,00

41.218,00

10

0

0

9

EĞİTİM HİZMETLERİ

0

0

0

10

0

0

10

SOS. GÜV. Ve SOS. YAP.HİZ.

0

0

0

10

0

0

                         T     O     P     L     A     M

4.450.000,00

4.600.000,00

4.800.000,00

 –

 –

 –

 

              olmak üzere, 2017–2018–2019 Mali Yılı Gider Bütçelerinin baliğ edilmesi,  

 

                                                                                                                                                      1/2              

 

 

 

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/61

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

         Gider bütçesinin görüşülmesinden sonra, gelir bütçesinin görüşülmesine geçildi. Gelir bütçesi ekonomik sınıflandırma düzeyinde kod ve gelir türlerine göre ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmeler esnasında üyelerden söz alan olmadı ve gelir bütçesinin kod ve gelir türlerine göre görüşülmesinden sonra oylama işlemine geçildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda;

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GELİR BÜTÇESİ

 

 

 

 

GELİRİN

KODU

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 

2017  MALİ YILI BÜTÇE

TAHMİNİ/TL.

 

 

2018 MALİ YILI BÜTÇE

TAHMİNİ/TL.

 

 

2019 MALİ YILI BÜTÇE

TAHMİNİ/TL.

OYLAMA

SONUCU

KABUL

 

 

 

RED

 

 

 

ÇEKİMSER

01

VERGİ GELİRLERİ

497.997,00

517.917,00

536.038,00

10

0

0

03

VERGİ DIŞI (TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET) GELİRİ

 

763.531,00

 

794.072,00

 

825.835,00

 

10

 

0

 

0

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM

539.644,00

533.233,00

573.078,00

10

0

0

05

DİĞER GELİRLER

1.444.086,00

1.501.848,00

1.561.921,00

10

0

0

06

SERMAYE GELİRLERİ

4.742,00

4.930,00

5.128,00

10

0

0

09

RED VE İADELER (–)

0

0

0

10

0

0

T O  P  L  A  M

3.250.000,00

3.352.000,00

3.502.000,00

-

-

-

 

2017–2018–2019 YILLARI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

GELİRİN

 KODU

 

AÇIKLAMALAR

2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ/TL

2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ/TL

2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ/TL

01

İÇ BORÇLANMA

1.200.000,00

1.248.000,00

1.298.000,00

02

DIŞ BORÇLANMA

0

0

0

03

LİKİDİTE AMAÇ.TUTULAN

MEV.VE MENKUL KIYMET

 

0

 

0

 

0

 

1.200.000,00

1.248.000,00

1.298.000,00

 

            olmak üzere, 2017–2018–2019 Mali Yılı Gelir Bütçelerinin baliğ edilmesi,

 

            Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

          (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                     (İMZA)

           Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE

          MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

2/2              

 

 

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/62

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

            2–Gündemin bu maddesi, 2017 Mali Yılında uygulanacak ücret tarife cetvelinin düzenlenmesini kapsadığından;

            Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından bu husustaki 08.11.2016 tarihli Bütçe Komisyonu Raporu okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ ” İçme suyu bedeli başlığı altındaki  d maddesinde iki tahakkuk dönemi sonunda içme suyu bedelini yatırmadığında içme suyu kesilen abonenin dijital su sayacına geçmesi halinde ücret alınmaması gerektiğini, ücret tarifelerinde KYK Yurt Müdürlüğü yerine yurt müdürlükleri yazılırsa İlçemize yeni bir yurt açılması halinde daha uygun olacağını ve hoparlör ilan ücretlerinde milli-dini bayramlar, köylerin hacet bayramları ile mevlit ilanlarından da  ücret alınmaması gerektiğini, ayrıca kapalı spor ve kültür salonu ücret tarifesinde kına, duvak, nişan, nikah gibi faaliyetlerde şehit ve gazi ailelerine %50 indirim uygulanabileceğini” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan Fatih KAVAK,” Ak Parti Grubu olarak içme suyu ücret tarifelerinde dijital su okuma ücreti mekaniğe göre düşük olmuş, dijital ücretinin KDV Hariç 2,50 TL. olarak düzeltilmesini istiyoruz “ dedi. Üyelerden başka söz alan olmadı. Önerilen değişikliklerle birlikte teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Mecliste yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18  inci maddesinin (f) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri hükmü uyarınca Belediyemizin  2017 Mali  Yılı içinde ifa edeceği çeşitli hizmetler için ücret tarifesinin, Mecliste kabul edilen değişikliklerle birlikte aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

İÇMESUYU BEDELİ        :

            a)  2017 Mali yılı içinde 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2 aylık dönemler halinde tahakkuk ve tahsil edilecek içme suyu ücretinin,

 

MEKANİK

DİJİTAL

MESKENLER

1m3 KDV hariç

3,75 TL

2,50 TL

ŞEHİT-GAZİ-DUL VE YETİMLER

1m3 KDV hariç

1,88 TL

1,25 TL

OKUL VE HASTANELER

1m3  KDV hariç

8,20 TL

8,20 TL

RESMİ DAİRELER

1m3  KDV hariç

8,20 TL

8,20 TL

ASKERİ BİRLİKLER

1m3  KDV hariç

8,20 TL

8,20 TL

TİCARETHANELER

1m3  KDV hariç

8,20 TL

7,00 TL

DERNEK, VAKIF, KOOPERATİFLER

1m3  KDV hariç

8,20 TL

7,00 TL

YURT MÜDÜRLÜKLERİ

1m3  KDV hariç

3,75 TL

3,75 TL

GEÇİCİ YERLER

1m3  KDV hariç

8,20 TL

8,20 TL

TALEP HALİNDE AÇIKTAN SU SATIŞ BEDELİ

1m3  KDV hariç

8,20 TL

8,20 TL

 

 

BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA ABONELER İÇİN İÇMESUYU ÜCRETİ

 

MEKANİK

DİJİTAL

MESKENLER

1m3  KDV hariç

7,00 TL

6,00 TL

TİCARETHANELER

 1m3  KDV hariç

8,20 TL

7,00 TL

KOOPERATİFLER

 1m3  KDV hariç                      

8,20 TL

7,00 TL         b)  Belediyeye müracaat edilerek mesken, ticarethane ve vesair yerlere içme suyu almak için müracaat edilmesi halinde;          

 

MEKANİK

DİJİTAL

NUMARALAMA ÜCRETİ

KDV hariç

25,00 TL

25,00 TL

SU OKUMA BEDELİ(ÇEŞİTLİ GELİRLER)

KDV hariç

5,00 TL

0 TL

2017 Yılı sonuna kadar Vereseler den, Veraset İlamı getirmek şartı ile Abone Yenileme ücreti alınmayacaktır.

 

                c)  Muayene ve tamir için belediyece sayacı sökülen abonelerden sayaç söküp takma ücreti olarak , (Dijital Su Sayacına geçmek şartı ile) ücret alınmamasına.

d)  İki Tahakkuk dönemi sonunda içmesuyu bedelini yatırmayan abonelerin sularının kesilmesine, abonece tekrar içme suyu bağlama isteği ile belediyeye müracaat edilmesi halinde Dijital Su Sayacına geçmek şartı ile ücret alınmamasına, mekanik su sayacında kalınması halinde KDV hariç 120,00 TL. ücret alınmasına, içme suyu tahakkukunu müteakip, süresi içinde içme suyu bedellerini yatırmayan abonelerden 6183 Sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı alınmasına,                                              1/4                           

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/62

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

                   e)  Kaçak olarak içme suyu kullananlardan, abonelerce tekrar içme suyu bağlama isteği ile belediyeye müracaat edilmesi halinde bağlama ücreti olarak   KDV hariç   1.000,00 TL. alınmasına (Dijital Su Sayacı Bağlanacaktır.)

ATIKSU HİZMETLERİ İÇİN ÜCRETLENDİRME

           09.08.1983 Tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesine ve 01.05.2003 Tarihli ve 4856  sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkındaki kanunun 9.Maddesine göre hazırlanan Yönetmeliğin  17 Maddesinin 4.fıkrasına göre;

           M 3 başına………………………………………………………….. 0,30 TL

 

EVSEL KATI ATIK HİZMETLERİ İÇİN ÜCRETLENDİRME

           09.08.1983 Tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesine ve 01.05.2003 Tarihli ve 4856  sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkındaki kanunun 9.Maddesine göre hazırlanan Yönetmeliğin  18 Mad. göre;

 

ATIK ÜRETİCİLERİ  

 

MEKANİK

DİJİTAL

MESKENLER

Aylık KDV Hariç

7,00 TL

7,00 TL

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE OKULLAR

Aylık KDV Hariç

37,50 TL

37,50 TL

AİLE VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Aylık KDV Hariç

40,00 TL

40,00 TL

RESMİ DAİRELER

Aylık KDV Hariç

30,00 TL

30,00 TL

ASKERİ BİRLİKLER

Aylık KDV Hariç

27,50 TL

27,50 TL

 

YURT MÜDÜRLÜKLERİ

1-100     YATAK KAPASİTELİ

Aylık KDV Hariç

45,00 TL

45,00 TL

101-200 YATAK KAPASİTELİ

Aylık KDV Hariç

82,00 TL

82,00 TL

 

 

 

 

TİCARETHANELER

 

 

 

KAHVEHANELER

Aylık KDV Hariç

17,50 TL

17,50 TL

LOKANTA

Aylık KDV Hariç

17,50 TL

17,50 TL

FIRIN

Aylık KDV Hariç

17,50 TL

17,50 TL

DEĞİRMEN

Aylık KDV Hariç

17,50 TL

17,50 TL

KOOPERATİF

Aylık KDV Hariç

27,50 TL

27,50 TL

50 m2 ALTI

Aylık KDV Hariç

10,00 TL

10,00 TL

50 m2 ÜSTÜ

Aylık KDV Hariç

17,50 TL

17,50 TL

  -Evsel Katı Atık Hizmetleri için Dijital Su Sayacına geçen abonelere her ay otomatik tahakkuk ettirilmesine.         

  -Abonesi bulunmayan Ticarethane ve meskenler için aynı tarife uygulanması, ücretlerin mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 Taksitte Tahakkuk ve Tahsil edilmesi.         

MEZBAHA KESİM VE HAYVAN NAKLİ ÜCRETİ

               CİNSİ

ADET

KESİM ÜCRETİ/TL

NAKİL ÜCRETİ/TL

TOPLAM/TL  

 

Büyükbaş hayvan

(KDV hariç)

1 Adet

110,00 TL

            33,00 TL

       143,00 TL

 

Küçükbaş hayvan

(KDV hariç)

1 Adet

16,50 TL

              5,50 TL

         22,00 TL

 

Harici büyükbaş

(KDV hariç)

1 Adet

165,00 TL

            55,00 TL

       220,00 TL

 

Harici küçükbaş

(KDV hariç)

1 Adet

22,00 TL

            16,50 TL

         38,50 TL

 

Kurban Bayramı

(KDV hariç)

1 Adet

220,00 TL

            30,00 TL

       250,00 TL

 

 

HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ:

a)  Çağrı ve benzeri ilanlardan

 

KDV hariç

16,50 TL

b)  İcra, mahkeme, koop. ve dernek ilanlarından kelime baş.

 

KDV hariç

0,50 TL

c)  Siyasi partilerin 1 dakika hoparlör konuşması

 

KDV hariç

22,00 TL

ç)  Siyasi maksatla yapılan ilanların 15 kelimeye kadar olanlardan

 

KDV hariç

22,00 TL

     15 Kelimeden sonra beher kelime için

 

KDV hariç

0,50 TL  

d)  Ticari maksatla yapılan ilanlardan 15 kelimeye kadar

 

 KDV hariç

16,50 TL

     15 Kelimeden sonra beher kelime için

 

KDV hariç

0,50 TL 

e)   Ölüm ve kayıp, dini-milli bayramlar, köylerin hacet bayramları ve mevlit  ilanlarından ücret alınmamasına,

f)   İlanların başkanlıkça tayin edilecek saatlerde yapılmasına,                                                         2/4

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/62

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,    Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

ARAZÖZ SU BASMA ÜCRETİ   :   Kanalizasyon ve pis su tıkanıklıklarında ilgililerin talebi üzerine ev ve işyerlerine gidilip arozöz ile su basılması halinde  açma ücreti olarak  KDV hariç 90,00  TL ücret tespitine,

                                                                            

BACA TEMİZLEME ÜCRETİ

KDV hariç

50,00 TL

 

MEZAR AÇMA, ÖLÜ GÖMME VE NAKİL ÜCRETİ

 

       Vefat sonucu, İlçemiz dâhilinde Belediyemize ait mezarlıklara defnedilecek ölüler için cenaze yıkama, morg

aracı, cenaze nakil, mezar tahtası, mezar açma ve gömme gibi cenaze hizmetlerinin Belediyemizce ifa edilmesi ve

herhangi bir ücret alınmaması.

 
 

MİSAFİRNANE YATAK ÜCRETİ

1 Kişi

KDV dahil

75,00TL

 

1 Kişi ve üzeri

KDV dahil

100,00TL  

 

ücret alınmasına,                                                                                           

KAPALI SPOR VE KÜLTÜR SALONU ÜCRETİ

 

Kına, duvak, nişan, nikâh gibi malzemesiz(masa sandalyesiz) faaliyetlere

 

KDV hariç

350,00 TL

 

Kına, duvak, nişan, nikâh gibi malzemeli (masa, sandalyeli) faaliyetlere

 

KDV hariç

450,00 TL

 

Ticari nitelikli tiyatro, konser gibi faaliyetler için

 

KDV hariç

250,00 TL

 

Siyasi nitelikli toplantılar için

 

KDV hariç

300,00 TL

 

Ses cihazı

 

KDV hariç

200,00 TL

 

Prof. Dr. Halil İNALCIK  Solaklar Kaya evleri İktisadi İşletmede Nişan, Nikâh, Kına,

vb. organizasyonlarda,

   KDV hariç                                                                    

250,00 TL

 

     -Kapalı Spor ve Kültür Salonu ücret tarifesinde Kına, duvak, nişan, nikâh gibi faaliyetlerde (malzemeli- malzemesiz) şehit ve gazi ailelerine %50 indirim uygulanmasına,   

     -Konferans sportif faaliyet ve müsabakalar ile müsamerelerden ücret alınmamasına, yukarıda belirtilenler dışında kalan ünvanlı veya ünvansız diğer toplantılar için belediyece anlaşma yapılmak suretiyle ücret tespitine,

 

MASA SANDALYE KİRLAMA ÜCRETİ

10 Masa 60 sandalyeye kadar

 

 KDV hariç

100,00 TL

20 Masa 100 sandalye kadar

 

 KDV hariç

200,00 TL           

ŞEHİR STADININ SOSYAL FAALİYETLER İÇİN TAHSİSİ

KDV hariç

400,00 TL

OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ

40,00 TL

İTFAİYE RAPORU ÜCRETİ

90,00 TL

 

KEPÇE :    1 Saatlik Çalışma ücreti

KDV hariç

 200,00 TL                         

PALETLİ KEPÇE, GREYDER GİBİ İŞ MAK.1 SAAT. ÇAL. ÜCR.

KDV hariç

 250,00 TL

                                                               KAMYON KİRALAMA   (KM BAŞINA)                                                                                                                                           

6 TEKERE KADAR

KDV Hariç                                                                                     

20,00 TL

6 TEKER VE ÜZERİ

KDV Hariç

25,00 TL

 

İTFAİYE LOJMANI KİRASI (Aylık)

     100,00 TL.

 

ASANSÖR ÜCRETİ

ASANSÖR BAŞINA

250,00 TL 

                                                                         

ALTYAPI KAZI ZEMİN TAHRİP BEDELLERİ (KDV hariç)                                                                                                                                         

KAZI GENİŞLİĞİ (cm):     KAZI UZ.(mt):     ASAFALT TUTARI (TL):     PARKE TAŞI TUT. (TL):     STABİLİZE (TL):

0–30

1

65

40

30

30–60

1

95

                55

                 35

100 cm’ye kadar

1

                 130

 65

 50

 

Keşif Hizmet Bedeli : 100 + (ZTB*0,03) TL.                                                                                                               3/4                                                                                                               

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                        KARAR NUMARASI :  2016/62

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,     Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

2017 YILI İKTİSADİ İŞLETME FİYAT TARİFE CETVELİ

LİSTE

SATIŞ

Çorba ( Ezogelin, Mercimek)

 4.00 TL

Köfte Porsiyon  ( Brüt 200 gr )

 12.50 TL

1 kg Köfte (Brüt 1000 gr)

60.00 TL

Tavuk Pirzola Izgara Porsiyon ( Brüt 200 gr)

 10.00 TL

1 kg. Tavuk Pirzola Izgara ( Brüt-1000 gr)

45.00 TL

Kuzu Pirzola Porsiyon ( 200 g )

20.00 TL

1 kg. Kuzu Pirzola ( Brüt 1000 gr)

75.00 TL

Kuzu Külbastı ( 200 gr.)

17.50 TL

1 kg. Külbastı ( Brüt 1000 gr)

70.00 TL

Dana Biftek ( 200 gr.)

17.50 TL

1 kg. Dana Biftek  ( Brüt 1000 gr)

75.00 TL

Karışık Izgara (50 gr köfte,50 gr.sucuk,50 gr. Bonfile, 50 gr tavuk)

18.00 TL

Alabalık

12.00 TL

Alabalık canlı Satış

 7.00 TL

Saç Kavurma ( Porsiyon brüt 200 gr)

15.00 TL

Mantar Güveçte(1 Kişilik)

10.00 TL

Sucuklu-Kıymalı Yumurta(1 Kişilik)

10.00 TL

Fırında Kaşarlı Alabalık

13.00 TL

Köfte Güveçte Kaşarlı

13.00 TL

Balık Izgara

12.00 TL

Kavurma Dana-Kuzu (200 gr.)

15.00 TL

Pilav

4.00 TL

Pişirme-Servis Ücreti (4 Kişi)

20.00 TL

Tavuk Şiş

10.00 TL

Et Şiş

15.00 TL

Patates Kızartması

5.00 TL

Meyve Tabağı

5.00 TL

Meyve Tabağı(Duble 4 kişilik)

10.00 TL

Yoğurt( 200 gr)

3.00 TL

Mevsim Salata

 4.00 TL

Mevsim Salata Duble

 8.00 TL

Köy Kahvaltısı 1 kişilik ( Köy Peyniri, Zeytin, Kaşar, Sahanda Tereyağlı Yumurta, Reçel, Bal, Tereyağı, Tereyağında Sucuk, Katık, Patates Kızartması, sigara böreği)

 

20.00 TL

Tatlı Çeşitleri (Şekerpare, Sütlaç, Kazandibi )

 5.00 TL

Çay

1.00 TL

Demlik Çay ( 10-12 bardak)

10.00 TL

Türk Kahvesi

 3.00 TL

Nescafe

 2.50 TL

Ayran

 1.50 TL

Ayran - Kola (1 Litre)

 4.00 TL

Kutu İçecekler ( 330 ml)

 3.00 TL

Şişe İçecekler  ( 200 ml)

 2.00 TL

Su (1,5 lt )

 2.00 TL

Su ( 500 ml )

 0.75 TL

Oybirliği ile karar verildi.

 

          (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                     (İMZA)

           Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE

           MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP      4/4

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/63

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

           3–Gündemin bu maddesi, 2017 Mali Yılında uygulanacak vergi ve harç tarife cetvelinin düzenlenmesini kapsadığından;

          Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 2017  Mali  Yılı içinde belediye sınırları dahilinde faaliyet gösterecek mükelleflerden alınacak vergi ve harç miktarlarının aşağıda gösterildiği şekilde tespitine,

BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO

İL ADI                  : BOLU

BELEDİYE ADI  : SEBEN BELEDİYESİ

       A)                İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 40,00

 

 

 

 

 

Cadde

20

100

 40,00

 

 

 

 

Sokak

20

100

 40,00

 

 

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 15,00

 

 

 

 

Diğer

8

40

 15,00

 

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10,00

 

 

 

 

 

Cadde

2

10

 10,00

 

 

 

 

Sokak

2

10

 10,00

 

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

LED ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

60,00

 

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 60,00

 

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,10

 

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  0,10

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                1/3

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/63

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

       B) EĞLENCE VERGİSİ

       (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

5,00

 

 

 

51 m²-150 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

151 m²-300 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

301 m²’den yukarı

5

100

5,00 

 

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

5,00 

 

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

5,00 

 

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

5,00 

 

 

 

26 m²-50 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

51 m²-100 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

101 m²-200 m² arası

5

100

5,00 

 

 

 

201 m²’den yukarı

5

100

5,00 

 

 

 

 

           C) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 2,50

 

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        

0,5

2,5

 2,50

 

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

 3,00

 

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1,00

 

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

 2,00

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                2/3

 

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/63

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

       Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI ALINMAMASINA.

 

 

       D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

 1,00

 

 

 

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

 1,00

 

 

 

101 m²-250 m² arası

0,10

1

 1,00

 

 

 

251 m²-500 m² arası

0,10

1

 1,00

 

 

 

501 m²’den yukarı

0,10

1

 1,00

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

            2464 BGK nun  mükerrer 44 üncü maddesi gereğince işyerleri için uygulanan Çevre   Temizlik Vergisinin Belediyemiz Meclisinin 19/10/1999 tarih ve 14 sayılı kararında belirtilen bina grupları ve vergi dereceleri aynen uygulanmak suretiyle tespitine mevcuden,

             Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                     (İMZA)

           Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE

          MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

3/3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/64

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,  Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

 

          4–Gündemin bu maddesi, 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülüp oylanmasını kapsadığından;

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin maddeler itibariyle ayrı ayrı görüşülmesi ve oylanması gerektiği belirtildi. Maddelerin görüşülmelerine müteakip oylama işlemine geçildi. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda;

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE

KABUL

RED

ÇEKİMSER

MADDE

KABUL

RED

ÇEKİMSER

1.MADDE

10

8.MADDE

10

2.MADDE

10

9.MADDE

10

3.MADDE

10

10.MADDE

10

4.MADDE

10

11.MADDE

(Boş)

5.MADDE

10

12.MADDE

10

6.MADDE

10

13.MADDE

10

7.MADDE

10

 

 

 

              Oy  birliği  ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

          (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                     (İMZA)

           Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE

          MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 24/11/2016                                                    KARAR NUMARASI :  2016/65

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,     Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            5–Gündemin bu maddesi, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin(Tekniker) çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 01.11.2016 tarihli ve 106  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarihli ve 2016/60 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin(Tekniker)  çalışma ücretini içeren  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 24.11.2016 tarihli ve 146 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 11.11.2016 tarihli ve 2016/ 12 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mali Hizmetler Müdür V. Bahattin VARLIK tarafından okundu.           

 

          Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Plân ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3 uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı emirleri gereğince, 2016 yılında, Belediyemizde Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüsünde 2016 yılı için çalıştırılması düşünülen Teknikerin, Maliye Bakanlığının 2016 yılı için açıkladığı, tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretine göre; 2.118,68 TL net ücret ile hizmet yılına göre (0-7 dahil yıllar arası) 753,07 TL ek ödeme dahil Tekniker çalışma ücretinin toplam 2.872,03 TL (ikibinsekizyüzyetmişikiTL. üç Kr) olarak tespit edilmesi teklifi oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

          Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.45’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

          (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                                     (İMZA)

           Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN                           Resmi İDE

          MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                     KATİP

Haber tarihi: 07 / 12 / 2016
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: DUYURU
Sonraki: VEFAT-AHMET ÖZÇETİN 02.12.2016


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
DUYURU
Tarih: 23/05/2018
669 Sayılı KHK kapsamında münhasıran kurulan Seben Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şir... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 213802
Aktif: 7
Bugün: 157
Dün: 275
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss